Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

Πρόσληψη Αρχιτέκτονα στην εφορεία αρχαιοτήτων Άρτας

14/01/2022
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ανακοίνωσε την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του Υποέργου 1 ΣΤΕΡΕΩΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΚΕΓΧΡΕΩΝ της Πράξης ΣΤΕΡΕΩΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΚΕΓΧΡΕΩΝ, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως τις 31-03-2022, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του έργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σύνθετο και απαιτητικό τεχνικό έργο, το οποίο απαιτεί ιδιαίτερη αρχαιολογική και αρχιτεκτονική τεκμηρίωση, καθώς προϋποθέτει καταγραφή, σχεδιαστική αποτύπωση - απεικόνιση - συντήρηση
μαρμαροθετήματος-ψηφιδωτών δαπέδων κλπ, καθώς και στερεώσεις-ανατάξεις κτιριακών καταλοίπων , ανακατασκευές , συμπληρώσεις λιθοδομών.

ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη Μνημείων) 1 Λιμένας Κεγχρεών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [efakor@culture.gr], είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: [Αρχαία Κόρινθος ,Τ.Κ. 20007], απευθύνοντάς την στην ΕΦΑ Κορινθίας υπόψη κα. [Ιατράκη Μαριάννας], (τηλ. επικοινωνίας: [2741031619]),εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από Δευτέρα 17/01/2022 έως και Παρασκευή 21/01/2022).
Πληροφορίες: https://diavgeia.gov.gr/decision/view/618%CE%9D4653%CE%A04-90%CE%9D


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
Πρόσληψη ΠΕ Αρχιτέκτονα στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου
9 προσλήψεις στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Πρόσληψη ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού στο Δήμο Ανατολικής Σάμου
2 προσλήψεις ΔΕ και ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων στην εφορεία αρχαιοτήτων Λασιθίου
Πρόσληψη ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού στην εφορεία αρχαιοτήτων Ημαθίας
Πρόσληψη ΔΕ Οδηγού στο Δήμο Δράμας
9 προσλήψεις στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Κω