Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

6 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Πρέβεζας

13/01/2022
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η εφορεία αρχαιοτήτων Πρέβεζας ανακοίνωσε την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του παραδοτέου WP5, D5.1.4 Executing research excavations in the extension section of thermal springs of Preveza: Implementation Body Ephorate of Antiquities of Preveza in line with the Greek Legislation framework (1185/4-10-2018 Circular of the Ministry of Culture and Sports) για αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες από την ΕΦΑ Πρέβεζας ως εξωτερικό φορέα EXTERNAL EXPERTISE 5 SERVICES του τεχνικού έργου ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕ ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ στο πλαίσιο του έργου με τίτλο Thematic Routes and Networks: TheRout_Net ενταγμένου στο πρόγραμμα INTERREG V-A GREECE-ITALY 2014-2020, για χρονικό διάστημα δύο μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του παραδοτέου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.


ΠΕ Αρχαιολόγων 1 Ιαματικά Λουτρά Πρέβεζας και γραφεία ΕΦΑ Πρέβεζας - Μουσείο Νικόπολης
ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων 1 Ιαματικά Λουτρά Πρέβεζας και γραφεία ΕΦΑ Πρέβεζας - Μουσείο Νικόπολης
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης( 2ης κατεύθυνσης <πρώην Ομάδας Β ή τομέα Β>) με εξειδίκευση στη συντήρηση τοιχογραφιών και ελλείψει αυτού ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
με εξειδίκευση στη συντήρηση τοιχογραφιών 1
ΔΕ Εργατοτεχνιτών 3 Ιαματικά Λουτρά Πρέβεζας και Μουσείο Νικόπολης


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση efapre@culture.gr, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της
υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Εθν. Αντίστασης 108-110, Τ.Κ. 481 00, Πρέβεζα, απευθύνοντάς την στη Γραμματεία υπόψιν κ. Ζωής Χρήστου και Κυριακής Τσαουσίδου (τηλ. επικοινωνίας: 2682089890, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της
[Επιχειρησιακό Πρόγραμμα INTERREG V-A GREECE-ITALY 2014-2020] ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ (5/2021) 6/64 ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 14.01.2022 έως 18.01.2022 ).
Πληροφορίες: https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%92%CE%A1%CE%A54653%CE%A04-06%CE%A5


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
2 προσλήψεις ΤΕ Συντηρητών αρχαιοτήτων στην εφορεία εναλίων αρχαιοτήτων
3 προσλήψεις ΠΕ πολιτικών μηχανικών και τοπογράφων στο Δήμο Ρεθύμνου
Πρόσληψη ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων στο Δήμο Σκύρου
5 προσλήψεις στην ΕΦΑ Ηλείας
Πρόσληψη ΠΕ Καλών Τεχνών ή Παιδαγωγού ή Μουσικού στο Δήμο Πόρου
2 προσλήψεις ΠΕ δασκάλων χορού στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Σερρών
2 προσλήψεις ΠΕ Γυμναστών στην κοινωφελή επιχείρηση Δήμου Σερρών