Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

4 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας

12/01/2022
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ & ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ανακοίνωσε την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 23 Αρχαιολογικές εργασίες και έρευνες του έργου Ανάπτυξη Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου Μέσης και Χαμηλής Πίεσης για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού και σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου.


ΠΕ Αρχαιολόγων 1 Στο πεδίο του έργου στην πόλη της Λαμίας και στα γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φθιώτιδος και Ευρυτανίας (Λαμία)
ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών με εξειδίκευση σε αρχαιολογικά έργα 1 Στο πεδίο του έργου στην πόλη της Λαμίας και στα γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φθιώτιδος και Ευρυτανίας (Λαμία)
ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Τοπογράφων Μηχανικών με εξειδίκευση σε αρχαιολογικά έργα 1 Στο πεδίο του έργου στην πόλη της Λαμίας και στα γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φθιώτιδος και Ευρυτανίας (Λαμία)
ΤΕ Διοικητικού - Οικονομικού με εμπειρία στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή αρχαιολογικών έργων 1 Στα γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φθιώτιδος και
Ευρυτανίας (Λαμία)


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση efafeu@culture.gr, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κ. Καραμανλή & Ζαφείρη, τ.κ. 35133, Λαμία απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας & Ευρυτανίας υπόψιν κας Σταμοκώστα Αναστασίας ή κας Σαρτζή Ευαγγελίας (τηλ. επικοινωνίας: 22310 47628-9), εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στον διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του
ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 13-1-2022 έως και 17-1-2022).
Δείτε την προκήρυξη


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
2 προσλήψεις ΤΕ Συντηρητών αρχαιοτήτων στην εφορεία εναλίων αρχαιοτήτων
3 προσλήψεις ΠΕ πολιτικών μηχανικών και τοπογράφων στο Δήμο Ρεθύμνου
Πρόσληψη ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων στο Δήμο Σκύρου
5 προσλήψεις στην ΕΦΑ Ηλείας
Πρόσληψη ΠΕ Καλών Τεχνών ή Παιδαγωγού ή Μουσικού στο Δήμο Πόρου
2 προσλήψεις ΠΕ δασκάλων χορού στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Σερρών
2 προσλήψεις ΠΕ Γυμναστών στην κοινωφελή επιχείρηση Δήμου Σερρών