Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

5 προσλήψεις στο Δήμο Σκιάθου

11/01/2022
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   
Ο Δήμος Σκιάθου ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,συνολικά πέντε (5) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής(περίοδος 2021-2022) του Δήμου Σκιάθου, που εδρεύει στη Σκιάθο

100 Δήμος Σκιάθου (Για τη διοικητική υποστήριξη των Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής του Δήμου) Σκιάθος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ *Από την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη του σχολικού έτους, με ανανέωση ή παράταση σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος 1
101 Δήμος Σκιάθου (Για τη στελέχωση των ενταγμένων στη Δράση Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής του δήμου) Σκιάθος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΑΔΩΝ **ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ *Από την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη του σχολικού έτους, με ανανέωση ή παράταση σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος 2
102 Δήμος Σκιάθου (Για τη στελέχωση των ενταγμένων στη Δράση Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής του δήμου) Σκιάθος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΑΔΩΝ **ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ *Από την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη του σχολικού έτους, με ανανέωση ή παράταση σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος 1
103 Δήμος Σκιάθου (Για τη στελέχωση των ενταγμένων στη Δράση Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής του δήμου) Σκιάθος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΑΔΩΝ **ΥΕ
ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ *Από την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη του σχολικού έτους, με ανανέωση ή παράταση σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος 1

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕήΕΝΤΥΠΘ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Σκιάθου, Νικοτσάρα 12, Τ.Κ.37002 Σκιάθος απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών (τηλ. επικοινωνίας: 2427 3 50137) εντός προθεσμίας (όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών, υπολογιζομένων ημερολογιακά) που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της ανακοίνωσης για την πρόσληψη του προσωπικού, δηλ. 13 Ιανουαρίου 2022 έως και 26 Ιανουαρίου 2022. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
Πρόσληψη ΠΕ Αρχιτέκτονα στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου
9 προσλήψεις στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Πρόσληψη ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού στο Δήμο Ανατολικής Σάμου
2 προσλήψεις ΔΕ και ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων στην εφορεία αρχαιοτήτων Λασιθίου
Πρόσληψη ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού στην εφορεία αρχαιοτήτων Ημαθίας
Πρόσληψη ΔΕ Οδηγού στο Δήμο Δράμας
9 προσλήψεις στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Κω