Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

Θέση Μηχανολόγου Μηχανικού στο ΙΔΕΠ του ΕΚΕΤΑ Θέρμης

10/01/2022
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ανάθεσης έργου) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο EN3DSYST: Ανάπτυξη Προηγμένων Συστημάτων Τρισδιάστατων Εκτυπωμένων Μεμβρανών για Μονάδες Παραγωγής Ενέργειας και κωδικό MIS 5136520 / MIS 5136520/ΚΜΡ6 @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ

Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν υπογεγραμμένη αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με την επισυναπτόμενη προκήρυξη.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Μηχανολόγος Μηχανικός
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ:
- Χαρακτηρισμός υλικών παραγόμενων μεμβρανών αναφορικά με την μηχανική αντοχή των μεμβρανών και την ικανότητα διαχωρισμού αερίων
- Σχεδιασμός και ανάπτυξη εργαστηριακών και πιλοτικών μονάδων για την αξιολόγηση των υλικών των παραγόμενων μεμβρανών
- Επεξεργασία πειραματικών αποτελεσμάτων, σύνταξη σχετικών τεχνικών αναφορών και επιστημονικών εργασιών

ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ως τόπος απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού ορίζεται η έδρα του ΕΚΕΤΑ, στο 6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανολόγου Μηχανικού
2. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
3. Αποδεδειγμένη εργαστηριακή εμπειρία στα ακόλουθα αντικείμενα: i. Χαρακτηρισμός των υλικών των παραγόμενων μεμβρανών αναφορικά με τις μορφολογικές τους ιδιότητες και την ικανότητα διαχωρισμού αερίων ii. Αποδεδειγμένη εμπειρία στον σχεδιασμό και λειτουργία μονάδων διεργασιών εργαστηριακής και πιλοτικής κλίμακας
4. Αποδεδειγμένη εμπειρία σε τρισδιάστατη σχεδίαση (π.χ. SOLIDWORKS) και προσομοίωση με χρήση εμπορικού λογισμικού πεπερασμένων στοιχείων (π.χ. ABAQUS) 5. Αποδεδειγμένη εμπειρία σε εθνικά ή/και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα/έργα συναφή με το αντικείμενο της θέσης

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 20-01-2022 και ώρα 10:00

ΑΔΑ προκήρυξης: ΨΤΤΚ469ΗΡ8-Δ3Δ Αποστολή Δικαιολογητικών :
Στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://jobs.certh.gr/
Δείτε την πρόσκληση


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
Πρόσληψη ΠΕ Αρχιτέκτονα στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου
9 προσλήψεις στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Πρόσληψη ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού στο Δήμο Ανατολικής Σάμου
2 προσλήψεις ΔΕ και ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων στην εφορεία αρχαιοτήτων Λασιθίου
Πρόσληψη ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού στην εφορεία αρχαιοτήτων Ημαθίας
Πρόσληψη ΔΕ Οδηγού στο Δήμο Δράμας
9 προσλήψεις στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Κω