Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

Πρόσληψη ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων στο Δήμο Βορείων Τζουμέρκων

03/12/2021
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, που εδρεύει στα Πράμαντα Νομού Ιωαννίνων, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων


101 Δήμος Βορείων Τζουμέρκων Πράμαντα Ν. Ιωαννίνων ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων με άδεια Γ΄ ή C΄ κατηγορίας (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 8 μήνες 1


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Βορείων Τζουμέρκων Πράμαντα Ιωαννίνων, ΤΚ 44001, υπόψη κ. Ειρήνης Τσιμπίκη (τηλ. επικοινωνίας: 26593 60240).
Δείτε την προκήρυξη


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
8 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Καστοριάς
29 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Ηρακλείου
2 θέσεις Ναυπηγών Μηχανολόγου Μηχανικού και Αεροναυπηγού στον ΕΛΚΕ του ΕΜΠ
Πρόσληψη ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού στην εφορεία αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας
Πρόσληψη Αρχαιολόγου και ΤΕ Διοικητικού - Οικονομικού στο Επιγραφικό Μουσείο
4 θέσεις Μηχανολόγου και Αρχιτεκτόνων στον ΕΛΚΕ του ΕΜΠ
Θέση διδάκτορα τοπογράφου μηχανικού στον ΕΛΚΕ του ΕΜΠ