Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

17 προσλήψεις ωρομίσθιων καθηγητών μουσικής στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης

03/12/2021
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ο Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης ανακοίνωσε την πρόσληψη δεκαεπτά (17) ατόµων ωροµίσθιων καθηγητών µουσικής µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) µηνών,
για την υλοποίηση των Προγραµµάτων του Δηµοτικού Ωδείου της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ., που εδρεύει στο Δήµο Αµπελοκήπων-Μενεµένης και συγκεκριµένα για τις παρακάτω
ειδικότητες, µε τα αντίστοιχα τυπικά και ειδικά προσόντα:


01 ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ- ΠΙΑΝΟ Έως 8 ΜΗΝΕΣ 2
02 ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ-ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ Έως 8 ΜΗΝΕΣ 1
03 ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ-ΠΙΑΝΟ Έως 8 ΜΗΝΕΣ 1
04 ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ- ΑΝΩΤΕΡΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ/ ΣΥΝΘΕΣΗ Έως 8 ΜΗΝΕΣ 1
05 ΠΕ ή ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ- ΤΡΟΜΠΕΤΑ Έως 8 ΜΗΝΕΣ 1
06 ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ-ΤΡΟΜΠΟΝΙ Έως 8 ΜΗΝΕΣ 1
07 ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ- ΚΟΡΝΟ Έως 8 ΜΗΝΕΣ 1
08 ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ Έως 8 ΜΗΝΕΣ 1
09 ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ- ΦΛΑΟΥΤΟ Έως 8 ΜΗΝΕΣ 1
10 ΠΕ ή ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ-ΣΑΞΟΦΩΝΟ Έως 8 ΜΗΝΕΣ 1
11 ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ-ΒΙΟΛΙ Έως 8 ΜΗΝΕΣ 1
12 ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ-ΜΟΝΩΔΙΑ &ΜΕΛΟΔΡΑΜΑΤΙΚΗ Έως 8 ΜΗΝΕΣ 1
13 ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ- ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ Έως 8 ΜΗΝΕΣ 1
14 ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ-ΚΙΘΑΡΑ Έως 8 ΜΗΝΕΣ 1
15 ΔΕ ΜΟΥΣΙΚ?Ν-ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΡΟΥΣΤΑ-ΝΤΡΑΜΣ Έως 8 ΜΗΝΕΣ 1
16 ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ-ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ Έως 8 ΜΗΝΕΣ 1

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν µαζί µε τα δικαιολογητικά, είτε σε µορφή pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση odeioampelokipon@gmail.com, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Δηµοτική Επιχείρηση Δήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.), 28ης Οκτωβρίου 59, Αµπελόκηποι, Τ.Κ. 56123, απευθύνοντας την στο Δηµοτικό Ωδείο (τηλ. επικοινωνίας: 2310726668). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς, το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται
στην αίτηση των υποψηφίων.
Η αίτηση συµµετοχής που θα υποβληθεί µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο θα πρέπει απαραιτήτως να εµφανίζεται υπογεγραµµένη, µε φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.
Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε δύο τοπικές εφηµερίδες. Συγκεκριµένα, η προθεσµία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 06/12/2021 έως 15/12/2021.
Δείτε την προκήρυξη


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
Θέση ΠΕ Δασολογίας με μεταπτυχιακό στην αειφορική διαχείριση προστατευόμενων περιοχών
2 Θέσεις Μηχανικών Υπολογιστών στο ΙΠΤΗΛ του ΕΚΕΤΑ
Θέση Μηχανολόγου Μηχανικού στο ΕΚΕΤΑ Πτολεμαΐδας
2 προσλήψεις ΤΕ Συντηρητών αρχαιοτήτων στην εφορεία εναλίων αρχαιοτήτων
3 προσλήψεις ΠΕ πολιτικών μηχανικών και τοπογράφων στο Δήμο Ρεθύμνου
Πρόσληψη ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων στο Δήμο Σκύρου
5 προσλήψεις στην ΕΦΑ Ηλείας