Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

6 προσλήψεις στο Δήμο Ταπείρου

27/11/2021
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ο Δήμος Τοπείρου ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Τοπείρου, που εδρεύει στο Εύλαλο Ν. Ξάνθης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων


101 ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ (Υπηρεσία Ύδρευσης) ΕΥΛΑΛΟ Ν. ΞΑΝΘΗΣ ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 8 ΜΗΝΕΣ 1
102 ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ (Υπηρεσία Ύδρευσης) ΕΥΛΑΛΟ Ν. ΞΑΝΘΗΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (JCB) 8 ΜΗΝΕΣ 1
103 ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ (Υπηρεσία Ύδρευσης) ΕΥΛΑΛΟ Ν. ΞΑΝΘΗΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (GRADER) 8 ΜΗΝΕΣ 1
104 ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ (Υπηρεσία Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού) ΕΥΛΑΛΟ Ν. ΞΑΝΘΗΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 8 ΜΗΝΕΣ 1
105 ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ (Υπηρεσία Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού) ΕΥΛΑΛΟ Ν. ΞΑΝΘΗΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ) 8 ΜΗΝΕΣ 1
106 ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ (Υπηρεσία Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού) ΕΥΛΑΛΟ Ν. ΞΑΝΘΗΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΣΑΡΩΘΡΟ) 8 ΜΗΝΕΣ 1


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά μέσω e-mail (infotopeirou@gmail.com) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Εύλαλο Ν. Ξάνθης ΤΚ 67200, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψιν κ. Κιοσσέ Ιωάννη (τηλ. επικοινωνίας: 2541041220).
Δείτε την προκήρυξη


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
Πρόσληψη ΠΕ Αρχιτέκτονα στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου
9 προσλήψεις στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Πρόσληψη ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού στο Δήμο Ανατολικής Σάμου
2 προσλήψεις ΔΕ και ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων στην εφορεία αρχαιοτήτων Λασιθίου
Πρόσληψη ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού στην εφορεία αρχαιοτήτων Ημαθίας
Πρόσληψη ΔΕ Οδηγού στο Δήμο Δράμας
9 προσλήψεις στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Κω