Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

41 προσλήψεις στο Δήμο Θεσσαλονίκης

27/11/2021
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα ενός (41) ατόμων για την κάλυψη αναγκών, με την παροχή υπηρεσιών έναντι λοιπών αντικαταβολών, του Δήμου Θεσσαλονίκης που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμούς ατόμων


301 Δήμος Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη ΠΕ Ψυχολόγων 8 μήνες 1
302 Δήμος Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών 8 μήνες 2
303 Δήμος Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων 8 μήνες 1
304 Δήμος Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη ΔΕ Μαρμαροτεχνιτών 8 μήνες 2
305 Δήμος Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων 8 μήνες 1
306 Δήμος Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη ΥΕ Φυλάκων 8 μήνες 10
307 Δήμος Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη ΥΕ Εργατών Ταφής 8 μήνες 12
308 Δήμος Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη ΥΕ Εργατών Κοιμητηρίων 8 μήνες 10
309 Δήμος Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη ΥΕ Εργατών (Βοηθητικών Οικοδομικών Εργασιών) 8 μήνες

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση κατά περίπτωση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την
παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Θεσσαλονίκης, Βασιλέως Γεωργίου Α΄ 1,
Τ.Κ. 54636 Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς την προς τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων - Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού, υπόψη κας Βασιλικής Βλαχιώτη (τηλ.
επικοινωνίας για πληροφορίες: 2313317139, 2313317128, 2313317666, 2313317137).
Δείτε την προκήρυξη


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
Πρόσληψη ΠΕ Αρχιτέκτονα στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου
9 προσλήψεις στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Πρόσληψη ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού στο Δήμο Ανατολικής Σάμου
2 προσλήψεις ΔΕ και ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων στην εφορεία αρχαιοτήτων Λασιθίου
Πρόσληψη ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού στην εφορεία αρχαιοτήτων Ημαθίας
Πρόσληψη ΔΕ Οδηγού στο Δήμο Δράμας
9 προσλήψεις στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Κω