Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

Θέση υποψήφιο διδάκτορα στο πεδίο Γεωπληροφορικής

27/11/2021
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο ΚυβερνοΧαρτογραφίες: Ανάπτυξη Ισχυρών Πολυτροπικών Εργαλείων Γεωοπτικοποίησης

ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ως τόπος απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού ορίζεται το ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Τ.Κ. 15780, Αθήνα.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Θέση: Ένα άτομο - Υποψήφια/ος Διδάκτορας στο πεδίο Γεωπληροφορική - Οπτικοποίηση Δεδομένων - Χαρτογραφία
Κωδικός Θέσης: CYBERCARTO 1

Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι τρίτων χωρών εφόσον είναι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας και γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα, και να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
- Δίπλωμα Μηχανικού σε γνωστικό πεδίο συναφές με το περιεχόμενο της θέσης και το αντικείμενο της έρευνας όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Ι, και με βαθμό ίσο ή μεγαλύτερο του 7
- Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Γεωπληροφορική ή συναφές γνωστικό πεδίο, με βαθμό ίσο ή μεγαλύτερο του 8,50
- Υποψήφια/ος Διδάκτορας με θέμα διδακτορικής διατριβής συναφές με το περιεχόμενο της θέσης και το αντικείμενο της έρευνας όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Ι
- Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Μηχανικού.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι 10-12-2021

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στον Καθηγητή Μαρίνο Κάβουρα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση mkav@mail.ntua.gr ή στο τηλέφωνο 30 210 772 2638, ώρες 10:00-12:00 (κ. Μαρία Μπεζεριάνου).
Πληροφορίες: https://www.ntua.gr/media/k2/attachments/Kavouras_Prosklisi_ELIDEK_ADA.pdf


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
Πρόσληψη ΠΕ Αρχιτέκτονα στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου
9 προσλήψεις στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Πρόσληψη ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού στο Δήμο Ανατολικής Σάμου
2 προσλήψεις ΔΕ και ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων στην εφορεία αρχαιοτήτων Λασιθίου
Πρόσληψη ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού στην εφορεία αρχαιοτήτων Ημαθίας
Πρόσληψη ΔΕ Οδηγού στο Δήμο Δράμας
9 προσλήψεις στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Κω