Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

5 προσλήψεις του υπουργείου πολιτισμού για το Δήμο Β. Κυνουρίας

24/11/2021
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το υπουργείο πολιτισμού ανακοίνωσε την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 2 Διενέργεια Αρχαιολογικών Ερευνών στο Αλιευτικό Καταφύγιο Αγ. Ανδρέα του Δήμου Β. Κυνουρίας Ν. Αρκαδίας του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΛΙΜΕΝΕΣ
ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 29-09-2018, για χρονικό διάστημα τριών (03) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης, έως την λήξη του υποέργου εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.


ΠΕ Αρχαιολόγου καταδυόμενου Δύο (2) θέσεις Αγ. Ανδρέας Δήμος Β. Κυνουρίας
ΔΕ Εργατοτεχνίτη καταδυόμενου Δύο (2) θέσεις Αγ. Ανδρέας Δήμος Β. Κυνουρίας
ΤΕ Διοικητικού - Οικονομικού με εμπειρία στην διοικητική και οικονομική διαχείριση αρχαιολογικών έργων Μία (1) θέση Αθήνα


ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
α) είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση td.eena@culture.gr,
β) είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δ. Αρεοπαγίτου & Ερεχθείου 59, Τ.Κ. 11742, Αθήνα, τηλ. επικοινωνίας: 2109235105
γ) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Δ. Αρεοπαγίτου & Ερεχθείου 59, Τ.Κ. 11742, Αθήνα, υπόψη κ. Παναγιώτας Γαλιατσάτου (τηλ. επικοινωνίας: 2109235105), εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στον διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 24/11/2021 έως 29/11/2021).
πληροφορίες: https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%93%CE%A7%CE%A84653%CE%A04-%CE%92%CE%9C0


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
Θέση διδάκτορα χημικού μηχανικού στον ΕΛΚΕ του ΕΜΠ
Θέση Μηχανολόγου Μηχανικού στον ΕΛΚΕ του ΕΜΠ
Θέση υποψήφιου διδάκτορα πολιτικού μηχανικού στον ΕΛΚΕ του ΕΜΠ
6 προσλήψεις στο Δήμο Ταπείρου
7 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Λέσβου
41 προσλήψεις στο Δήμο Θεσσαλονίκης
Θέση υποψήφιο διδάκτορα στο πεδίο Γεωπληροφορικής