Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

6 ΠΕ Οικονομικών και Κοινωνιολόγων ή Ψυχολόγων στην περιφέρεια Ιονίων Νήσων

23/11/2021
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την υλοποίηση του Υποέργου 1 της Πράξης Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, που εδρεύει στην Κέρκυρα και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπου απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων

101 ΠΕ Κοινωνιολόγος ή Κοινωνικός Επιστήμονας ή Ψυχολόγος 2
102 ΠΕ Οικονομικών επιστημών 1
103 ΠΕ Κοινωνιολόγος ή Κοινωνικός Επιστήμονας ή Ψυχολόγος 1
104 ΠΕ Κοινωνιολόγος ή Κοινωνικός Επιστήμονας ή Ψυχολόγος 1
105 ΠΕ Κοινωνιολόγος ή Κοινωνικός Επιστήμονας ή Ψυχολόγος 1


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1 ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως,
είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Σαμάρα 13, Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα, απευθύνοντάς την στην Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Οικονομικών & Πληροφορικής, Διεύθυνση Διοίκησης, Τμήμα Διοίκησης, Ποιότητας και Ανθρωπίνων Πόρων, υπόψιν κας Σιμάτη Παρασκευής (τηλ. επικοινωνίας: 2661362162).
Δείτε την προκήρυξη


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
Θέση διδάκτορα χημικού μηχανικού στον ΕΛΚΕ του ΕΜΠ
Θέση Μηχανολόγου Μηχανικού στον ΕΛΚΕ του ΕΜΠ
Θέση υποψήφιου διδάκτορα πολιτικού μηχανικού στον ΕΛΚΕ του ΕΜΠ
6 προσλήψεις στο Δήμο Ταπείρου
7 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Λέσβου
41 προσλήψεις στο Δήμο Θεσσαλονίκης
Θέση υποψήφιο διδάκτορα στο πεδίο Γεωπληροφορικής