Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

15 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Φωκίδας

19/11/2021
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η εφορεία αρχαιοτήτων Φωκίδας ανακοίνωσε την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του
υποέργου Αρχαιολογία της πράξης Αρδευτικό έργο ελαιώνα Άμφισσας, Ν. Φωκίδας για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 30-04-2022, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

ΠΕ Αρχαιολόγων 3 Αρδευτικό έργο ελαιώνα Άμφισσας
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση στην κεραμική και ελλείψει αυτού ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 1 Αρδευτικό έργο ελαιώνα Άμφισσας (Εργοτάξιο και Γραφεία Εφορείας)
ΔΕ Σχεδιαστών με εμπειρία στην αποτύπωση και σχεδίαση μνημείων και αρχαιολογικών ευρημάτων 1 Αρδευτικό έργο ελαιώνα Άμφισσας (Εργοτάξιο και Γραφεία Εφορείας)
ΔΕ Εργατοτεχνιτών 10 Αρδευτικό έργο ελαιώνα Άμφισσας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση efafok@culture.gr, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της
υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών, ΤΚ: 33054, Δελφοί, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος υπόψιν κας Ι. Παπανικολάου (τηλ. επικοινωνίας: 22650 82313, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ (5/2021)
ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από [19/11/2021] έως [23/11/2021] ).
Δείτε την προκήρυξη


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
Θέση διδάκτορα χημικού μηχανικού στον ΕΛΚΕ του ΕΜΠ
Θέση Μηχανολόγου Μηχανικού στον ΕΛΚΕ του ΕΜΠ
Θέση υποψήφιου διδάκτορα πολιτικού μηχανικού στον ΕΛΚΕ του ΕΜΠ
6 προσλήψεις στο Δήμο Ταπείρου
7 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Λέσβου
41 προσλήψεις στο Δήμο Θεσσαλονίκης
Θέση υποψήφιο διδάκτορα στο πεδίο Γεωπληροφορικής