Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

6 προσλήψεις στην ΕΦΑ Κεφαλονιάς

23/10/2021
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η ΕΦΑ Κεφαλονιάς ανακοίνωσε την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση εργασιών του Υποέργου ΑνάδειξηΑνάπλαση ταφικού περιβόλου στο Φισκάρδο Κεφαλονιάς στο πλαίσιο του έργου Ανάδειξη-Ανάπλαση ταφικού περιβόλου στο Φισκάρδο Κεφαλονιάς με κωδικό πράξης (ενάριθμο) 2020ΕΠ02210032 της ΣΑΕ ΕΠ0221 για το χρονικό διάστημα πέντε μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση κα ανάδειξη μνημείων 1 Φισκάρδο
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση στο λίθο 2 Φισκάρδο
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση στο κεραμικό υλικό 1 Φισκάρδο
ΔΕ Εργατοτεχνιτών με εμπειρία σε οικοδομικές εργασίες 2 Φισκάρδο

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση efakef@culture.gr, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,
στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Μαντζαβίνου 5 & Αβλίχου, 28100 Αργοστόλι υπόψη κας Ιωάννας Μουρελάτου (τηλ. επικοινωνίας: 26710 27546) εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της
ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 25/10/2021 έως 29/10/2021)
Πληροφορείες: https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%9F%CE%9A%CE%A04653%CE%A04-%CE%A53%CE%A0


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
8 προσλήψεις στο Κέντρο κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης
Πρόσληψη ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων στο Δήμο Βορείων Τζουμέρκων
17 προσλήψεις ωρομίσθιων καθηγητών μουσικής στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης
5 προσλήψεις στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας
4 προσλήψεις στο Δήμο Σπετσών
2 προσλήψεις ΔΕ γενικών καθηκόντων στο Δήμο Πλατανιά
Θέση ΠΕ ή ΤΕ Διοικητικού στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ