Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

Πρόσληψη Αρχαιολόγου στην ΕΦΑ Πέλλας

23/10/2021
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η ΕΦΑ Πέλλας ανακοίνωσε την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, ενός (1) ΠΕ Αρχαιολόγου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου
3 Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες του έργου: Κατασκευή αποχέτευσης και ΕΕΛ της Τ.Κ. Αθύρων του Δ. Πέλλας,για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

ΠΕ Αρχαιολόγων 1 θέση Άθυρα - Πέλλα

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση efapel@culture.gr, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Αριστοτέλους 16, 58200, Έδεσσα, απευθύνοντάς την στην ΕΦΑ ΠΕΛΛΑΣ υπόψιν κ. Σιαβού Αναστασίας (τηλ. επικοινωνίας: 23820-31160), εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 23-10-2021 έως 27-10-2021 ).
Πληροφορίες: https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%92%CE%93%CE%914653%CE%A04-%CE%A1%CE%A3%CE%A3


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
8 προσλήψεις στο Κέντρο κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης
Πρόσληψη ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων στο Δήμο Βορείων Τζουμέρκων
17 προσλήψεις ωρομίσθιων καθηγητών μουσικής στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης
5 προσλήψεις στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας
4 προσλήψεις στο Δήμο Σπετσών
2 προσλήψεις ΔΕ γενικών καθηκόντων στο Δήμο Πλατανιά
Θέση ΠΕ ή ΤΕ Διοικητικού στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ