Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

5 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Ιωαννίνων

13/10/2021
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η εφορεία αρχαιοτήτων Ιωαννίνων ανακοίνωσε την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του
έργου ΣΩΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΕΣ ΈΡΕΥΝΕΣ ΣΤΟ Τ.Δ ΕΞΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και χωρίς δυνατότητα παράτασης.


ΠΕ Αρχαιολόγος Μία (1) Εξοχή Κόνιτσας και εγκαταστάσεις Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων
ΥΕ Εργατών Με εμπειρία σε αρχαιολογικά έργα Δύο (2) Εξοχή Κόνιτσας και εγκαταστάσεις Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων Εξοχή Κόνιτσας και εγκαταστάσεις Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων 4


ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση efaioa@culture.gr, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Πλατεία 25ης Μαρτίου 6, 45221, Ιωάννινα, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων υπόψιν κκ. Ν. Κυραμάριου και Σπ. Παππά (τηλ. επικοινωνίας: 2651001051), εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 14.10 έως 18.10.2021 ).
Δείτε την προκήρυξη


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
2 προσλήψεις στο Δήμο Ανατολικής Μάνης
4 προσλήψεις στην διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του υπουργείου πολιτισμού
2 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Βοιωτίας
2 προσλήψεις ΠΕ Οικονομικού και ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού στο περιφερειακό ταμείο ανάπτυξης Ιονίων Νήσων
6 προσλήψεις στην ΕΦΑ Κεφαλονιάς
Πρόσληψη Αρχαιολόγου στην ΕΦΑ Πέλλας
3 προσλήψεις στη ΔΕΥΑ Ηρακλείου