Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

2 προσλήψεις στην ΕΦΑ Κυλάδων για Αθήνα

09/10/2021
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η ΕΦΑ Κυκλάδων ανακοίνωσε την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου Τεκμηρίωση
περιεχομένου ψηφιακής εφαρμογής σε μνημεία αρμοδιότητας της ΕΦΑ Κυκλάδων της Πράξης Ανάπτυξη ψηφιακής εφαρμογής για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κέας με Κωδικό ΟΠΣ 5010896 απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

ΠΕ Αρχαιολόγων με ειδίκευση στην προϊστορική - κλασική αρχαιολογία 1 ΑΘΗΝΑ
ΠΕ Αρχαιολόγων με ειδίκευση στην βυζαντινή - μεταβυζαντινή αρχαιολογία 1 ΑΘΗΝΑ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση kykladone@gmail.com, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της
υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Eπαμεινώνδα 10, 10555 Πλάκα Αθήνα,, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, υπόψιν κ. Μ. Γλαρέντζου, Μ. Γιαννιώτη (τηλ. επικοινωνίας: 210 3250148), εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα)της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της
ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από [09-10-2021] έως [13-10-2021]).
Πληροφορίες: https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%9F4%CE%A14653%CE%A04-%CE%A8%CE%9E%CE%A7


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
2 προσλήψεις στο Δήμο Ανατολικής Μάνης
4 προσλήψεις στην διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του υπουργείου πολιτισμού
2 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Βοιωτίας
2 προσλήψεις ΠΕ Οικονομικού και ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού στο περιφερειακό ταμείο ανάπτυξης Ιονίων Νήσων
6 προσλήψεις στην ΕΦΑ Κεφαλονιάς
Πρόσληψη Αρχαιολόγου στην ΕΦΑ Πέλλας
3 προσλήψεις στη ΔΕΥΑ Ηρακλείου