Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

Πρόσληψη Αρχαιολόγου στην εφορεία αρχαιοτήτων πόλης Θεσσαλονίκης

24/09/2021
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η εφορεία αρχαιοτήτων πόλης Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε την πρόσληψη ενός (1) ΠΕ Αρχαιολόγου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 18 Αρχαιολογικές έρευνες της πράξης ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ Κ16 ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΠΑΘΕ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Β’ ΦΑΣΗ από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης έως 31.12.2021, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

ΠΕ Αρχαιολόγων Μία (1) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση efapoth@culture.gr, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Επταπύργιο Θεσσαλονίκη, τκ 540 03, Τ.Θ. 18432,απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης υπόψιν κας Ιωάννας Καραγιάννη και κας Ευαγγελίας Καγιά (τηλ. επικοινωνίας: 2313 310426, 2313 310427 ), εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας από 24/09/2021 έως 28/09/2021

Πληροφορίες: https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A53%CE%A94653%CE%A04-%CE%9C%CE%A7%CE%97


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
Πρόσληψη ΤΕ Κοινωνικής Λειτουργό στην Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ
Πρόσληψη ΤΕ Βρεφονηπιοκόμου στο Δήμο Μήλου
2 προσλήψεις ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων στο Δήμο Φιλιατών
2 προσλήψεις ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών στη ΔΕΥΑ Χαλκηδόνος
11 προσλήψεις εκπαιδευτικού και καλλιτεχνικού προσωπικού στο Δήμο Μαραθώνα
3 προσλήψεις ΥΕ Γενικών Καθηκόντων στην ΔΕΤΕΚ ΑΕ ΟΤΑ στην Καλαμαριά
14 προσλήψεις ΠΕ Κτηνιάτρων στην περιφέρεια ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης