Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

3 προσλήψεις Βρεφονηπιοκόμων, βοηθών βρεφοκόμων και Καθαρίστριας στο Δήμο Ηγουμενίτσας

24/09/2021
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής (Περίοδος 2021-2022), στο Ν.Π.Δ.Δ. Προσχολική Αγωγή, Κοινωνική Προστασία και Πολιτισμός Δήμου Ηγουμενίτσας, που εδρεύει στην Ηγουμενίτσα Ν. Θεσπρωτίας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων


101 Ν.Π.Δ.Δ. Προσχολική Αγωγή, Κοινωνική Προστασία και Πολιτισμός Δήμου Ηγουμενίτσας Για τη στελέχωση των δομών: ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ Ηγουμενίτσα Ν. Θεσπρωτίας
ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ * Από την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη του σχολικού έτους, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος 1
102 Ν.Π.Δ.Δ. Προσχολική Αγωγή, Κοινωνική Προστασία και Πολιτισμός Δήμου Ηγουμενίτσας Για τη στελέχωση των δομών Γ΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Ηγουμενίτσα Ν. Θεσπρωτίας
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ * Από την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη του σχολικού έτους, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος 1
103 Ν.Π.Δ.Δ. Προσχολική Αγωγή, Κοινωνική Προστασία και Πολιτισμός Δήμου Ηγουμενίτσας (Για τη στελέχωση των δομών: Γ΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Ηγουμενίτσα Ν. Θεσπρωτίας
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ * Από την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη του σχολικού έτους, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος 1

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση
δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, Ελευθερίας 7, Τ.Κ. 46100, Ηγουμενίτσα, απευθύνοντάς την στο τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού, υπόψη κας Μ. Κυβράνογλου (τηλ. επικοινωνίας: 26653-60020/21)
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων


Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζομένων ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ : ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ : ΤΕΤΑΡΤΗ 29/09/2021 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08/10/2021 (ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ) .. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη), τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Δείτε την προκήρυξη


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
Πρόσληψη ΤΕ Κοινωνικής Λειτουργό στην Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ
Πρόσληψη ΤΕ Βρεφονηπιοκόμου στο Δήμο Μήλου
2 προσλήψεις ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων στο Δήμο Φιλιατών
2 προσλήψεις ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών στη ΔΕΥΑ Χαλκηδόνος
11 προσλήψεις εκπαιδευτικού και καλλιτεχνικού προσωπικού στο Δήμο Μαραθώνα
3 προσλήψεις ΥΕ Γενικών Καθηκόντων στην ΔΕΤΕΚ ΑΕ ΟΤΑ στην Καλαμαριά
14 προσλήψεις ΠΕ Κτηνιάτρων στην περιφέρεια ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης