Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

2 προσλήψεις Αρχιτέκτονα και Αρχαιολόγου στην εφορεία αρχαιοτήτων Κυκλάδων

13/09/2021
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η εφορεία αρχαιοτήτων Κυκλάδων ανακοίνωσε την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την εκτέλεση εργασιών στο πλαίσιο της Πράξης Προηγμένο Σύστημα Πολυτροπικής,
Καταγραφής, Αποτύπωσης, Τεκμηρίωσης και Ανάδειξης Ανασκαφικού Έργου - ARCHAEORAMA στο πλαίσιο της Δράσης Ειδικές Δράσεις ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, που υλοποιείται με την μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για το χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου.


ΠΕ Μηχανικοί ειδικότητας Αρχιτεκτόνων με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην αναστήλωση και προστασία μνημείων 1 ΑΘΗΝΑ για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού

ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στην Μουσειολογία 1 ΑΘΗΝΑ για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της
σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση kykladone@gmail.com, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της
υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Eπαμεινώνδα 10, 10555 Πλάκα Αθήνα, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, υπόψιν κ. Μ. Γλαρέντζου, Μ. Γιαννιώτη (τηλ. επικοινωνίας: 210 3250148), εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και
της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από [14-09-2021] έως [18-09-2021]).
πληροφορίες: https://diavgeia.gov.gr/decision/view/91%CE%A7%CE%994653%CE%A04-%CE%A4%CE%9B%CE%9B


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
Πρόσληψη Αρχαιολόγου στην εφορεία αρχαιοτήτων πόλης Θεσσαλονίκης
3 προσλήψεις Βρεφονηπιοκόμων, βοηθών βρεφοκόμων και Καθαρίστριας στο Δήμο Ηγουμενίτσας
3 προσλήψεις ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων στο Δήμο Μήλου
21 προσλήψεις για το Δημοτικό Ωδείο Καστοριάς
2 προσλήψεις ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών στο Δήμο Μαραθώνα
2 προσλήψεις ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων στο Δήμο Θήβας
2 προσλήψεις Βοηθού Μάγειρα και ΥΕ γενικών καθηκόντων στο Δήμο Νευροκοπίου