Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

3 προσλήψεις ΤΕ καθηγητών χορού κλασσικού Μπαλέτου στο Δήμο Καλλιθέας

31/07/2021
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η Δημοτική Κοινωφελής επιχείρηση Καλλιθέας ανακοίνωσε την πρόσληψη ατόμων ως εξής:

01 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ( Σχολές Χορού ) Δήμος Καλλιθέας Τ.Ε. Καθηγητών Χορού Κλασσικό Μπαλέτο (Σύστημα Vaganova) Οκτώ (8) μηνών 3

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση δηλώνοντας ρητά την ειδικότητα και τον κωδικό θέσης, καθώς και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προβλέπονται για την απόδειξη των προσόντων τους και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 156, 2ος όροφος, Τ.Κ. 176 75 Καλλιθέα, τηλ. 210-9530161, 210-9590626. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής (έως και 13/09/21), ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δεκατέσσερις (14) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας (30/08/2021) σε εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής, δηλ. μέχρι και τις 13/09/20 και ώρα 13:55.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την α) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/20 β) το έντυπο της αίτησης και γ) την υπεύθυνη δήλωση, στο δικτυακό τόπο του ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ( www.kallithea.gr ) και στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση.
Δείτε την προκήρυξη


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
47 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής
Πρόσληψη ΠΕ Φαρμακοποιού στο Δήμο Αχαρνών
2 προσλήψεις καταδυόμενων Αρχαιολόγου και Εργατοτεχνίτη στο υπουργείο πολιτισμού για Πύλο
Πρόσληψη Καθαρίστριας για τις σχολικές μονάδες του Δήμο Ραφήνας
5 προσλήψεις στη κοινωφελή επιχείρηση δήμου Παύλου Μελά
4 προσλήψεις υδραυλικών στη ΔΕΥΑ Αλμωπίας
30 προσλήψεις μουσικού καλλιτεχνικού προσωπικού για το δημοτικό Ωδείο Κέρκυρας