Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

Πρόσληψη ΔΕ Βρεφονηπιοκομίας στην Τήλο

19/07/2021
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η Πρόεδρος του 1ου Δημοτικού Βρεφ/κού Σταθμού Τήλου ανακοίνωσε
1. -Την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου διάρκειας δώδεκα μηνών (12) (λόγω απουσίας της μοναδικής τακτικής υπαλλήλου λόγω κύησης, τοκετού και μητρότητας) κλάδου ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων για την στελέχωση και εύρυθμη λειτουργία του 1ου Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Τήλου .
2. Παράταση της σύμβασης πέραν των δώδεκα μηνών ή μετατροπή της σε σύμβαση αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες (Ν. 4765/2021 άρθρο 38 παρ. 6).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Τήλου, Νομός Δωδεκανήσου, Τ.Κ.85002 Τήλος, απευθύνοντας την στην Διοικητική Υπηρεσία, υπόψιν κ. Αττιτή Σεβαστής (τηλ. επικοινωνίας : 22463-60500).
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας σε τοπική εφημερίδα του νομού ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο δικτυακό τόπο του Δήμου ( dimtilos@otenet.gr ), εφόσον η ανάρτηση
είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στην εφημερίδα. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.


101 1ος Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Τήλου Τήλος ΔΕ Βρεφονηπιοκομίας
Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 12 μήνες . 1

Πληροφορίες: https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A84%CE%9B%CE%9C%CE%9F%CE%A1%CE%A3%CE%98-%CE%9B%CE%98%CE%A0


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
Πρόσληψη ΠΕ Κτηνιάτρου στην περιφερειακή ενότητα Φθιώτιδας
4 προσλήψεις στη ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου
3 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Τρικάλων
14 προσλήψεις στην ΔΕΥΑ Πάρου
6 προσλήψεις στην ΔΕΥΑ Λιβαδειάς
3 προσλήψεις στο Δήμο Βέροιας
4 προσλήψεις του υπουργείου πολιτισμού για Καλαμπάκα