Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

3 προσλήψεις ΤΕ συντηρητών αρχαιοτήτων στην εφορεία αρχαιοτήτων Ιωαννίνων

19/07/2021
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η εφορεία αρχαιοτήτων Ιωαννίνων ανακοίνωσε την πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου : Αποκατάσταση τοιχογραφιών Ιεράς Μονής Μολυβδοσκεπάστου του έργου της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α.2014ΕΠ53000002 Συντήρηση - Αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000010), για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή
παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (2ης κατεύθυνσης [ πρώην ομάδας Β ΄ή τομέα Β΄ ] Συντήρηση αρχαιολογικών και Ιστορικών Αντικειμένων), με εξειδίκευση στις τοιχογραφίες
3 Ιερά Μονή Κοίμησης Θεοτόκου Μολυβδοσκεπάστου Δήμου Κόνιτσας


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση efaioa@culture.gr, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους
θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Πλατεία 25ης Μαρτίου 6, 45221, Ιωάννινα, τηλ.
επικοινωνίας: 26510 01051), απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων υπόψη κ. Ν. Κυραμάριου, ή Σ. Παππά εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών που αρχίζει
από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης
της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας ήτοι από 20/7/2021 έως και 26/7/2021.
Πληροφορίες: https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A90%CE%99%CE%A74653%CE%A04-%CE%9F64


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
Πρόσληψη ΠΕ Κτηνιάτρου στην περιφερειακή ενότητα Φθιώτιδας
4 προσλήψεις στη ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου
3 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Τρικάλων
14 προσλήψεις στην ΔΕΥΑ Πάρου
6 προσλήψεις στην ΔΕΥΑ Λιβαδειάς
3 προσλήψεις στο Δήμο Βέροιας
4 προσλήψεις του υπουργείου πολιτισμού για Καλαμπάκα