Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

7 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Φλώρινας

18/06/2021
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η εφορεία αρχαιοτήτων Φλώρινας ανακοίνωσε την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 1 Αποκατάσταση - Ανάδειξη Μνημείων Ασκητισμού Πρεσπών της ομώνυμης Πράξης για χρονικό διάστημα 2 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση στο λίθο και ελλείψει αυτών ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εμπειρία στο λίθο 1
Ασκηταριά Ελεούσας και Αγίου Αθανασίου στους Ψαράδες Δήμου Πρεσπών, Ι.Ν. Αγίας Άννας στον Λευκώνα Δήμου Πρεσπών, Βυζαντινή Συλλογή Αγίου Γερμανού και Εγκαταστάσεις Εφ. Α. Φλώρινας.
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με με εξειδίκευση στη συντήρηση τοιχογραφιών και ελλείψει αυτών ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εμπειρία στη συντήρηση τοιχογραφιών 4
Ασκηταριά Ελεούσας και Αγίου Αθανασίου στους Ψαράδες Δήμου Πρεσπών, Ι.Ν. Αγίας Άννας στον Λευκώνα Δήμου Πρεσπών, Βυζαντινή Συλλογή Αγίου Γερμανού και Εγκαταστάσεις Εφ. Α. Φλώρινας.
ΥΕ Εργατών 2

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση efaflo_asep@culture.gr, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Αρχαιολογικό Μουσείο Φλώρινας Σιδηροδρομικού Σταθμού 8 - 53100 ΦΛΩΡΙΝΑ, (τηλ. επικοινωνίας: 2385028206, 23282), απευθύνοντάς την στη Γραμματεία υπόψιν κ. Στυλιανής Χατζηπαυλίδου (τηλ. επικοινωνίας: 23850 28206, 23282), εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 22/06/2021 έως 28/06/2021 ).
Περισσότερες πληροφορίες: https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%975%CE%A44653%CE%A04-%CE%98%CE%A7%CE%A7


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
2 προσλήψεις Μηχανικών υπολογιστών ή Πληροφορικής ή Μαθηματικών στο ΙΠΤΗΛ
Πρόσληψη ΔΕ Υδραυλικού στο Δήμο Ανωγείων
Πρόσληψη Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών με γνώσεις τεχνικών μηχανικής μάθησης στο ΙΠΤΗΛ του ΕΚΕΤΑ
50 προσλήψεις στο Δήμο Καλαμαριάς
Πρόσληψη ΥΕ προσωπικού καθαριότητας στο ΚΔΑΠ Καλλιθέας
3 προσλήψεις ΤΕ καθηγητών χορού κλασσικού Μπαλέτου στο Δήμο Καλλιθέας
5 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής