Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

Ανταποδοτική υποτροφία για διδακτορικό σε πολιτικό μηχανικό από τον ΕΛΚΕ του πανεπιστημίου Θράκης

01/05/2021
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων & Έρευνας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, την χορήγηση μίας (1) ανταποδοτικής Υποτροφίας στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ (MIS-5047293) στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιo Θράκης.

Πολιτικός Μηχανικός Απόφοιτος ΑΕΙ, Υποψήφιος/α διδάκτορας

ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ως τόπος απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού ορίζεται το Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστημιούπολη, Κιμμέρια, Ξάνθη.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
- Υποψήφιος/α Διδάκτορας σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης με βεβαίωση του αντίστοιχου Τμήματος όπου ο/η υποψήφιος/α εκπονεί διδακτορική διατριβή ότι είναι εν ενεργεία
-Υποψήφιος/α Διδάκτορας. - Δεν Βαθμολογείται
- Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ
- Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (εφόσον εφαρμόζει). - Δεν Βαθμολογείται

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων 13/05/2021 και ώρα 14.00.
Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.
Δείτε την προκήρυξη


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
12 προσλήψεις στη Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών Ρόδου
8 προσλήψεις στο Δήμο Σητείας
4 προσλήψεις στο Δήμο Καλυμνίων
Πρόσληψη ΤΕ επαγγελμάτων υγείας και πρόνοιας στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου
3 προσλήψεις Περιβαλλοντολόγου, Βιολόγου και Δασοπόνου στο μουσείο φυσικής ιστορίας απολιθωμένου δάσους Λέσβου
9 προσλήψεις στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου
301 προσλήψεις στην Ελληνική Στατιστική Αρχή