Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

Θέση συνεργάτη έρευνας με εμπειρία στην ανάπτυξη εργαλείων για διεπαφές χρήστη στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

30/04/2021
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος ανακοίνωσε την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο Intelligent Research Infrastructure for Shipping, Supply chain,
Transport and Logistics (ENIRISST) (Ε-12306) με κωδικό ΟΠΣ: 5027930 στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠ&Τ) του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης Intelligent Research Infrastructure for Shipping, Supply chain, Transport and Logistics (ENIRISST) (Ε12306) με κωδικό ΟΠΣ: 5027930, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2019ΣΕ14510003 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των σχετικών έργων, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.


Μία (1) θέση συνεργάτη έρευνας με εμπειρία στην ανάπτυξη εργαλείων για διεπαφές χρήστη.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
- Πτυχίο Πανεπιστημίου ή Δίπλωμα Πολυτεχνείου/Πολυτεχνικής Σχολής Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι την Κυριακή 23 Μαΐου 2021 (23:59) μέσω e-mail με την ένδειξη: Αίτηση για την α.π. 015/2021-1446 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κωδικό θέσης 1 (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του
Παραρτήματος), στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Γραμματείας του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος: dd.protokol@admin.demokritos.gr
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.demokritos.gr/jobs/015-2021-1446/


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
12 προσλήψεις στη Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών Ρόδου
8 προσλήψεις στο Δήμο Σητείας
4 προσλήψεις στο Δήμο Καλυμνίων
Πρόσληψη ΤΕ επαγγελμάτων υγείας και πρόνοιας στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου
3 προσλήψεις Περιβαλλοντολόγου, Βιολόγου και Δασοπόνου στο μουσείο φυσικής ιστορίας απολιθωμένου δάσους Λέσβου
9 προσλήψεις στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου
301 προσλήψεις στην Ελληνική Στατιστική Αρχή