Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

Πρόσληψη ΠΕ Αρχαιολόγου στην εφορεία αρχαιοτήτων Καβάλας

10/04/2021
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η εφορεία αρχαιοτήτων Καβάλας ανακοίνωσε την πρόσληψη ΠΕ Αρχαιολόγου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.


ΠΕ Αρχαιολόγος με εμπειρία σε αρχαιολογικές εργασίες πεδίου 1 θέση Θέση Έργου (Σταυρός - Καβάλα - Έδρα Εφορείας)

Επισημαίνεται ότι, διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, επιτρέπεται μόνον μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία (αρθ. 20 παρ.
7 του Ν.2738/1999).
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 46 της από (ηµεροµηνία) βάσει της ΠΝΠ (ΦΕΚ 75/Α/2020) και για όσο διάστηµα εφαρµόζονται τα µέτρα
αντιµετώπισης του κορωνοϊού -COV II, µέσω µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στην διεύθυνση efakav@culture.gr) και κατ εξαίρεσιν, σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής, ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: Κύπρου 14, 65403, Καβάλα υπόψη κ. κ. Ευ. Χιδήρογλου (τηλ. επικοινωνίας: 2510 228689) εντός αποκλειστική προθεσµίας πέντε (5) εργασίµων ηµερών που αρχίζει από την εποµένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόµβο (ιστοσελίδα) της εφαρµογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (www.culture.gr) και
της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας, από (12/04/21) έως (16/04/21).


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
4 θέσεις εξωτερικών συνεργατών για ανάπτυξη μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών στον ΕΛΚΕ του πανεπιστημίου Μακεδονίας
7 προσλήψεις στην περιφερειακή ενότητα Αχαΐας
8 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Αρκαδίας
2 προσλήψεις στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου Αβδήρων
2 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Χανίων για το έργο Ancient Kydonia History Tour
4 προσλήψεις Ψυχολόγου, Κοινωνικού Επιστήμωνα, Νοσηλευτή και Παιδαγωγού στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας
2 προσλήψεις Κοινωνικού Λειτουργού και Ψυχολόγου στο Δήμο Πετρούπολης