Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

Έγκριση 1.650 θέσεων προσωπικού φύλαξης. καθαριότητας και ΤΕ Λογιστικού από το υπουργείο πολιτισμού

07/04/2021
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Έγκριση για την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης χιλίων εξακοσίων πενήντα (1.650) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας επτά (7)
μηνών, σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.


Α. Εγκρίνουμε την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης, σύμφωνα με τις ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις και με βάση τα κριτήρια και τη διαδικασία του άρθρου 14 παρ. 2 περ. η και του άρθρου 21 του
Ν. 2190/94 (Φ.Ε.Κ. 28/Α/1994), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα, χιλίων εξακοσίων πενήντα (1.650) ατόμων από την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡΙΤ./6/23191 π.έ./19-02-2021 (σχετ.
420, 23313 π.έ., 23838 π.έ.) Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006 (άρθρο 2 παρ. 1) <<Έγκριση κίνησης των διαδικασιών πρόσληψης χιλίων εξακοσίων πενήντα (1.650) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), διάρκειας επτά (7) μηνών, στο Υπουργείο Πολιτισμού και αθλητισμού>> διαφόρων ειδικοτήτων (ΤΕ Λογιστικού, ΔΕ Φύλαξης - Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, ΔΕ Φύλαξης - Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων και ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού - Καθαριότητας), με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για διάστημα επτά (7) μηνών, σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
Δείτε την κατανομή


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
Κοινωνικός Λειτουργός για Μυτιλήνη από τα παιδικά χωριά SOS
Ειδικός Παιδαγωγός για Μυτιλήνη από τα παιδικά χωριά SOS
5 προσλήψεις προσωπικού φύλαξης και πληροφόρησης στην εφορεία αρχαιοτήτων Κοζάνης
14 προσλήψεις προσωπικού φύλαξης και καθαριότητας στην εφορεία αρχαιοτήτων Λάρισας
Πρόσληψη ΠΕ Αρχαιολόγων στην εφορεία αρχαιοτήτων Φωκίδας
18 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής
Πρόσληψη ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Θηβαίων