Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

14 προσλήψεις στο Δήμο Μήλου

03/04/2021
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ο Δήμος Μήλου ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά (14) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού
χαρακτήρα του Δήμου Μήλου, που εδρεύει στη Μήλο Ν. Κυκλάδων, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων

101 Δήμος Μήλου Μήλος ΔΕ Οδηγών (απορριμματοφόρων) [Γ΄ (C) Κατηγορίας - με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου] 7 μήνες 2
102 Δήμος Μήλου Μήλος (Δήμος Μήλου) Ν.ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΕ Οδηγών (απορριμματοφόρων)[Γ΄ (C) Κατηγορίας - χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου] 7 μήνες 2
103 Δήμος Μήλου Μήλος (Δήμος Μήλου) Ν.ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΕ Ηλεκτρολόγων 8 μήνες 1
104 Δήμος Μήλου Μήλος (Δήμος Μήλου) Ν.ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΕ Σιδηρουργός 8 μήνες 1
105 Δήμος Μήλου Μήλος (Δήμος Μήλου) Ν.ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΥΕ Εργατών - τριών απορριμματοφόρων 7 μήνες 8

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Μήλου, Τ.Κ.84800, Πλάκα Μήλου, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κου Νίνου Κωνσταντίνου (τηλ. επικοινωνίας: 2287360122).
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
δείτε την προκήρυξη


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
Κοινωνικός Λειτουργός για Μυτιλήνη από τα παιδικά χωριά SOS
Ειδικός Παιδαγωγός για Μυτιλήνη από τα παιδικά χωριά SOS
5 προσλήψεις προσωπικού φύλαξης και πληροφόρησης στην εφορεία αρχαιοτήτων Κοζάνης
14 προσλήψεις προσωπικού φύλαξης και καθαριότητας στην εφορεία αρχαιοτήτων Λάρισας
Πρόσληψη ΠΕ Αρχαιολόγων στην εφορεία αρχαιοτήτων Φωκίδας
18 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής
Πρόσληψη ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Θηβαίων