Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

10 προσλήψεις για το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δυτικής Αχαΐας

02/03/2021
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης Κέντρο Κοινότητας
Δήμου Δυτικής Αχαΐας με Παράρτημα Ρομά, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτική Ελλάδα 2014 - 2020, Άξονας Προτεραιότητας (4) Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, που εδρεύει στην Κάτω Αχαΐα του Ν. Αχαΐας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα,
ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων.


101 Δήμος Δυτικής Αχαΐας (Για τη στελέχωση του υφιστάμενου Παραρτήματος Ρομά Κέντρου Κοινότητας) Σαγαίϊκα (Δ. Δυτικής Αχαΐας) Ν. ΑΧΑΙΑΣ ΠΕ Παιδαγωγών
Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι δώδεκα (12) μήνες με ανανέωση ή παράταση έως τη λήξη της πράξης 1
102 Δήμος Δυτικής Αχαΐας (Για τη στελέχωση του υφιστάμενου Παραρτήματος Ρομά Κέντρου Κοινότητας) Σαγαίϊκα (Δ. Δυτικής Αχαΐας) Ν. ΑΧΑΙΑΣ ΠΕ Ψυχολόγων
Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι δώδεκα (12) μήνες με ανανέωση ή παράταση έως τη λήξη της πράξης 1
103 Δήμος Δυτικής Αχαΐας (Για τη στελέχωση του Κέντρου Κοινότητας) Κάτω Αχαΐα (Δ. Δυτικής Αχαΐας) Ν. ΑΧΑΙΑΣ ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι δώδεκα (12) μήνες με ανανέωση ή παράταση έως τη λήξη της πράξης 1
104 Δήμος Δυτικής Αχαΐας (Για τη στελέχωση του Κέντρου Κοινότητας) Κάτω Αχαΐα (Δ. Δυτικής Αχαΐας) Ν. ΑΧΑΙΑΣ ΠΕ Ψυχολόγων
Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι δώδεκα (12) μήνες με ανανέωση ή παράταση έως τη λήξη της πράξης 1
105 Δήμος Δυτικής Αχαΐας (Για τη στελέχωση του νέου Παραρτήματος Ρομά) Κάτω Αχαΐα (Δ. Δυτικής Αχαΐας) Ν. ΑΧΑΙΑΣ ΠΕ ΔιοικητικούΟικονομικού
Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι δώδεκα (12) μήνες με ανανέωση ή παράταση έως τη λήξη της πράξης 1
106 Δήμος Δυτικής Αχαΐας (Για τη στελέχωση του νέου Παραρτήματος Ρομά) Κάτω Αχαΐα (Δ. Δυτικής Αχαΐας) Ν. ΑΧΑΙΑΣ ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι δώδεκα (12) μήνες με ανανέωση ή παράταση έως τη λήξη της πράξης 2
107 Δήμος Δυτικής Αχαΐας (Για τη στελέχωση του νέου Παραρτήματος Ρομά) Κάτω Αχαΐα (Δ. Δυτικής Αχαΐας) Ν. ΑΧΑΙΑΣ ΠΕ Παιδαγωγών
Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι δώδεκα (12) μήνες με ανανέωση ή παράταση έως τη λήξη της πράξης 1
108 Δήμος Δυτικής Αχαΐας (Για τη στελέχωση του νέου Παραρτήματος Ρομά) Κάτω Αχαΐα (Δ. Δυτικής Αχαΐας) Ν. ΑΧΑΙΑΣ ΤΕ Νοσηλευτών
Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι δώδεκα (12) μήνες με ανανέωση ή παράταση έως τη λήξη της πράξης 1
109 Δήμος Δυτικής Αχαΐας (Για τη στελέχωση του νέου Παραρτήματος Ρομά) Κάτω Αχαΐα (Δ. Δυτικής Αχαΐας) Ν. ΑΧΑΙΑΣ ΥΕ Διαμεσολαβητών
Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι δώδεκα (12) μήνες με ανανέωση ή παράταση έως τη λήξη της πράξης 1

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της
υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Δυτικής Αχαΐας, Δεξαμενού 36, Τ.Κ.25200 Κάτω Αχαΐα απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών- Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψη κας Σακελλαροπούλου Δωροθέας (τηλ. επικοινωνίας: 26933-60107).
Δείτε την προκήρυξη


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
Κοινωνικός Λειτουργός για Μυτιλήνη από τα παιδικά χωριά SOS
Ειδικός Παιδαγωγός για Μυτιλήνη από τα παιδικά χωριά SOS
5 προσλήψεις προσωπικού φύλαξης και πληροφόρησης στην εφορεία αρχαιοτήτων Κοζάνης
14 προσλήψεις προσωπικού φύλαξης και καθαριότητας στην εφορεία αρχαιοτήτων Λάρισας
Πρόσληψη ΠΕ Αρχαιολόγων στην εφορεία αρχαιοτήτων Φωκίδας
18 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής
Πρόσληψη ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Θηβαίων