Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

8 προσλήψεις στον ΟΚΠΑΔΑ του Δήμου Ιωαννιτών

02/03/2021
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α) Δήμου Ιωαννιτών ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιωαννιτών, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014-2020, Άξονας Προτεραιότητας 5
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) Δήμου Ιωαννιτών, που εδρεύει στα Ιωάννινα, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων

401 Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών (για τη διεύρυνση του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ιωαννιτών) ΄Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα
ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος 1
402 Ν.Π.Δ.Δ. (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) ΠΕ Κοινωνιολόγος (για τη διεύρυνση του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ιωαννιτών) ΄Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως
τη λήξη του προγράμματος 1
403 Ν.Π.Δ.Δ. (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) ΠΕ Ψυχολόγων (για τη διεύρυνση του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ιωαννιτών) ΄Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως
τη λήξη του 1
404 Ν.Π.Δ.Δ. (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) ΠΕ Παιδαγωγών ή ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων (για το Παράρτημα ΡΟΜΑ) Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του
προγράμματος 2
405 Ν.Π.Δ.Δ. (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτών/τριών ή ΤΕ Επισκεπτών/τριών Υγείας (για το Παράρτημα ΡΟΜΑ) Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος 1
406 Ν.Π.Δ.Δ. (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) ΔΕ Διοικητικός Υπάλληλος (για το Παράρτημα ΡΟΜΑ) Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος 1
407 Ν.Π.Δ.Δ. (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) ΥΕ Διαμεσολαβητών ΡΟΜΑ (για το Παράρτημα ΡΟΜΑ) Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του
προγράμματος 1

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην
ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) Δήμου Ιωαννιτών, Αβέρωφ 6 Ιωάννινα ΤΚ 45221,
Νομός Ιωαννίνων, απευθύνοντάς την στο γραφείο πρωτοκόλλου (τηλ. επικοινωνίας: 2651054260).
Δείτε την προκήρυξη


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
Κοινωνικός Λειτουργός για Μυτιλήνη από τα παιδικά χωριά SOS
Ειδικός Παιδαγωγός για Μυτιλήνη από τα παιδικά χωριά SOS
5 προσλήψεις προσωπικού φύλαξης και πληροφόρησης στην εφορεία αρχαιοτήτων Κοζάνης
14 προσλήψεις προσωπικού φύλαξης και καθαριότητας στην εφορεία αρχαιοτήτων Λάρισας
Πρόσληψη ΠΕ Αρχαιολόγων στην εφορεία αρχαιοτήτων Φωκίδας
18 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής
Πρόσληψη ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Θηβαίων