Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

12 προσλήψεις στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης

02/03/2021
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας -Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων

110 Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού και Υποδομών (Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΚΜ) Θεσσαλονίκη ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 8 μήνες 1
111 Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού και Υποδομών (Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακών ΕνοτήτωνΥποδιεύθυνση Τεχνικών ΄Εργων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης) Θεσσαλονίκη
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 8 μήνες 1
112 Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης) Θεσσαλονίκη ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανολόγων
Μηχανικών 8 μήνες 1
113 Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών (Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Δυτικής Θεσσαλονίκης) Θεσσαλονίκη ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
8 μήνες 1
114 Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Διεύθυνση Πολιτικής Γης ΠΚΜ) Θεσσαλονίκη ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 8 μήνες 1
115 Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης) Θεσσαλονίκη ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
8 μήνες 1
116 Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας ΠΚΜ) Θεσσαλονίκη ΠΕ Γεωπόνων 8 μήνες 1
117 Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης) Θεσσαλονίκη ΠΕ Γεωπόνων 8 μήνες 2
118 Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας (Διεύθυνση Οικονομικού ΠΚΜ) Θεσσαλονίκη ΤΕ ΔιοικητικούΛογιστικού 8 μήνες 1
119 Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών (Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Ανατολικής Θεσσαλονίκης) Θεσσαλονίκη ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
8 μήνες 1
120 Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας (Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης) Θεσσαλονίκη ΔΕ Οδηγών με άδεια οδήγησης Γ΄ ή C κατηγορίας (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 8 μήνες 1

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας - Διεύθυνση Διαχείρισης Ποιότητας και Ανθρώπινου Δυναμικού - Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού , 26ης Οκτωβρίου 64 - Τ.Κ. 546 27 Θεσσαλονίκη, υπόψη κ. Υφαντοπούλου Αναστασίας (τηλ. επικοινωνίας: 2313 319152, 2313319154 ).
Δείτε την προκήρυξη


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
Κοινωνικός Λειτουργός για Μυτιλήνη από τα παιδικά χωριά SOS
Ειδικός Παιδαγωγός για Μυτιλήνη από τα παιδικά χωριά SOS
5 προσλήψεις προσωπικού φύλαξης και πληροφόρησης στην εφορεία αρχαιοτήτων Κοζάνης
14 προσλήψεις προσωπικού φύλαξης και καθαριότητας στην εφορεία αρχαιοτήτων Λάρισας
Πρόσληψη ΠΕ Αρχαιολόγων στην εφορεία αρχαιοτήτων Φωκίδας
18 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής
Πρόσληψη ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Θηβαίων