Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

8 προσλήψεις στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

02/03/2021
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων

110 Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Διεύθυνση Κτηνιατρικής ΠΚΜ Θεσσαλονίκη ΠΕ Κτηνιάτρων 8 μήνες 2
111 Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Διεύθυνση Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης Γραφείο-Κτηνιατρείο Βασιλικών Βασιλικά Θεσσαλονίκης ΠΕ Κτηνιάτρων 8 μήνες 1
112 Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Διεύθυνση Μητροπολιτικής Λαγκαδάς Θεσσαλονίκης ΠΕ Κτηνιάτρων 8 μήνες 1
113 Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Διεύθυνση Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης Γραφείο-Κτηνιατρείο Λαγκαδικίων Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης ΠΕ Κτηνιάτρων 8 μήνες 1
114 Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Διεύθυνση Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης Γραφείο-Κτηνιατρείο Σίνδου Σίνδος Θεσσαλονίκης ΠΕ Κτηνιάτρων 8 μήνες 1
115 Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Διεύθυνση Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης Γραφείο-Κτηνιατρείο Σοχού Σοχός Θεσσαλονίκης ΠΕ Κτηνιάτρων 8 μήνες 1
116 Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Διεύθυνση Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης Γραφείο-Κτηνιατρείο Χαλκηδόνας Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης ΠΕ Κτηνιάτρων 8 μήνες 1

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, μαζί με όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά,
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας - Διεύθυνση Διαχείρισης Ποιότητας και Ανθρώπινου Δυναμικού - Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού , 26ης Οκτωβρίου 64 - Τ.Κ. 546 27 Θεσσαλονίκη, υπόψη κας Υφαντοπούλου Αναστασίας (τηλ. επικοινωνίας: 2313 319152, 2313319154 )
Δείτε την προκήρυξη


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
Κοινωνικός Λειτουργός για Μυτιλήνη από τα παιδικά χωριά SOS
Ειδικός Παιδαγωγός για Μυτιλήνη από τα παιδικά χωριά SOS
5 προσλήψεις προσωπικού φύλαξης και πληροφόρησης στην εφορεία αρχαιοτήτων Κοζάνης
14 προσλήψεις προσωπικού φύλαξης και καθαριότητας στην εφορεία αρχαιοτήτων Λάρισας
Πρόσληψη ΠΕ Αρχαιολόγων στην εφορεία αρχαιοτήτων Φωκίδας
18 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής
Πρόσληψη ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Θηβαίων