Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

Θέση Μεταπτυχιακού Επικοινωνίας και ΜΜΕ ή Επικοινωνίας, Μέσων Πολιτισμού ή Δημοσιογραφίας στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας

02/03/2021
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΕΑΕ) ανακοίνωσε προκήρυξη για την πρόσληψη επιστημονικού συνεργάτη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την υποστήριξη του προγράμματος με κωδικό 001-05 Επιστημονικό πρόγραμμα ενίσχυσης ενημέρωσης για τις ακτινοβολίες μέσω του διαδικτυακού τόπου της ΕΕΑΕ και των διεθνών Οργανισμών και διοργάνωσης συνεδρίων -ενημερωτικών συναντήσεων της ΕΕΑΕ.

Την πλήρωση μίας (1) θέσης επιστημονικού συνεργάτη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο της υποστήριξης του προγράμματος με κωδικό 001-05 Επιστημονικό πρόγραμμα ενίσχυσης ενημέρωσης για τις ακτινοβολίες μέσω του διαδικτυακού τόπου της ΕΕΑΕ και των διεθνών Οργανισμών και διοργάνωσης συνεδρίων -ενημερωτικών συναντήσεων της ΕΕΑΕ.

ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ως τόπος απασχόλησης ορίζεται η έδρα της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, Πατριάρχου Γρηγορίου και Νεαπόλεως, ΤΚ 153 41 Αγία Παρασκευή, Αττική.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
• Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ Επικοινωνίας και ΜΜΕ ή Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού ή Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ημεδαπής ή αλλοδαπής, σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με τον παραπάνω προπτυχιακό τίτλο σπουδών ή στην διοίκηση επιχειρήσεων/υπηρεσιών
• Προϋπηρεσία/εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σε αντικείμενο συναφές με τον προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών
• Πιστοποιημένη άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών γραφείου (MS-Office)
• Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι τις 05.03.2021.ΠΑΡΑΤΑΘΗΚΕ έως 12.03.2021.
Η αίτηση θα πρέπει να αποσταλεί με την ένδειξη: Αίτηση και δικαιολογητικά στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο Επιστημονικό πρόγραμμα ενίσχυσης ενημέρωσης για τις ακτινοβολίες μέσω του διαδικτυακού τόπου της ΕΕΑΕ και των διεθνών Οργανισμών και διοργάνωσης συνεδρίων-ενημερωτικών συναντήσεων της ΕΕΑΕ με κωδικό θέσης 001-05.
Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλιπών δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται:
α. ηλεκτρονικά στη διεύθυνση jobs@eeae.gr
β. ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας Τμήμα Προσωπικού Πατριάρχου Γρηγορίου και Νεαπόλεως Αγία Παρασκευή, ΤΚ 15341 Αττική
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210 6506700, αναφέροντας τον κωδικό θέσης της προκήρυξης, ώστε να τους εξυπηρετήσει ο αρμόδιος υπάλληλος της ΕΕΑΕ, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση jobs@eeae.gr.


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
Κοινωνικός Λειτουργός για Μυτιλήνη από τα παιδικά χωριά SOS
Ειδικός Παιδαγωγός για Μυτιλήνη από τα παιδικά χωριά SOS
5 προσλήψεις προσωπικού φύλαξης και πληροφόρησης στην εφορεία αρχαιοτήτων Κοζάνης
14 προσλήψεις προσωπικού φύλαξης και καθαριότητας στην εφορεία αρχαιοτήτων Λάρισας
Πρόσληψη ΠΕ Αρχαιολόγων στην εφορεία αρχαιοτήτων Φωκίδας
18 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής
Πρόσληψη ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Θηβαίων