Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

Θέση Φυσικού στο ΙΔΕΠ του ΕΚΕΤΑ

01/03/2021
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέση έκτακτου προσωπικού ((με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο Αξιοποίηση Στερεού Αποβλήτου της TOSOH ΕΛΛΑΣ, μέσω της μετατροπής του σε Μαγνητικό Υλικό (WASTE-MAGNET) και κωδικό Τ6ΥΒΠ-00010

Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης της παραπάνω Πράξης, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Κωδικός Θέσης: 1188Ε
Αρ. Πρωτ.: 2783/ 26-02-2021
ΑΔΑ: ΩΖΜΡ469ΗΡ8-7ΗΕ
Ειδικότητα: Φυσικός

Αντικείμενο Θέσης:
Κρυσταλλογραφικός και μορφολογικός χαρακτηρισμός των κεραμικών δοκιμίων, που προκύπτουν από το στερεό απόβλητο της εταιρείας TOSOH με Περιθλασιμετρία Ακτίνων Χ (XRD) και Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης σε συνδυασμό με Μικροανάλυση Ακτίνων Χ (SEM-EDS).
Παραδοτέα/Αναμενόμενα αποτελέσματα:
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με τον κρυσταλλογραφικό και μορφολογικό χαρακτηρισμός των κεραμικών δοκιμίων, που προκύπτουν από το στερεό απόβλητο της εταιρείας TOSOH με Περιθλασιμετρία Ακτίνων Χ (XRD) και Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης σε συνδυασμό με Μικροανάλυση Ακτίνων Χ (SEM-EDS).
Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των παρακάτω Ενοτήτων εργασίας του έργου:
ΕΕ1. Αύξηση της μαγνητικής διαπερατότητας του υλικού, με χρήση φυσικών μεθόδων κατεργασίας
ΕΕ2. Αύξηση της μαγνητικής διαπερατότητας του υλικού, μέσω της μετατροπής της χημικής σύστασης των μαγνητικών ενώσεων
ΕΕ3. Αξιολόγηση των μακρόχρονων μηχανικών ιδιοτήτων των δοκιμίων. Πειράματα έκπλυσης με στόχο την εξασφάλιση της περιβαλλοντικής τους ασφάλειας
ΕΕ4. Κλιμάκωση (scale-up) της διεργασίας
ΕΕ5. Κατασκευή και δοκιμαστική λειτουργία πρωτότυπης μονάδας ασύρματης φόρτισης με χρήση του υλικού

Διάρκεια: 9 μήνες
Θέσεις: 1
Τόπος: Έδρα του ΕΚΕΤΑ, στο 6ο χλμ οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.
Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 15-03-2021 και ώρα 10:00
Αποστολή Δικαιολογητικών: Στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://jobs.certh.gr/
Πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στην κα. Μοσχοπούλου Αθηνά, τηλ. 2310 498112 ή στο email: amoschopoulou@certh.gr.


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
Κοινωνικός Λειτουργός για Μυτιλήνη από τα παιδικά χωριά SOS
Ειδικός Παιδαγωγός για Μυτιλήνη από τα παιδικά χωριά SOS
5 προσλήψεις προσωπικού φύλαξης και πληροφόρησης στην εφορεία αρχαιοτήτων Κοζάνης
14 προσλήψεις προσωπικού φύλαξης και καθαριότητας στην εφορεία αρχαιοτήτων Λάρισας
Πρόσληψη ΠΕ Αρχαιολόγων στην εφορεία αρχαιοτήτων Φωκίδας
18 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής
Πρόσληψη ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Θηβαίων