Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

7 προσλήψεις στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κω

23/02/2021
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κω ανακοίνωσε την κατεπείγουσα κατά το άρθρο 20 του ν. 2190/94 πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού covid -19 και την ανάγκη περιορισμού της διάδοσής του σε υπηρεσίες του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω, που εδρεύει στην Κω του Νομού Δωδεκανήσου, και συγκεκριμένα τους εξής, ανά, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων


101 Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κω ΚΩΣ (Δήμος Κω) Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 8 μήνες 2
102 Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κω ΚΩΣ (Δήμος Κω) Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού 8 μήνες 2
103 Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κω ΚΩΣ (Δήμος Κω) Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, εν ελλείψει ΤΕ 8 μήνες 1
104 Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κω ΚΩΣ (Δήμος Κω) Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, εν ελλείψει ΤΕ 8 μήνες 1
105 Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κω ΚΩΣ (Δήμος Κω) Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Τοπογράφων Μηχανικών ΠΕ, εν ελλείψει ΤΕ 8 μήνες 1


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη συνημμένη αίτηση και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, με ηλεκτρονικό τρόπο
στο email: dltko1@otenet.gr.
Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.
Όλα τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μαζί με την αίτηση
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από Τετάρτη 24-02-2021 και ώρα 10:00 π.μ. έως και Πέμπτη 25-02-2021 και ώρα 10:00 π.μ..
Δείτε την προκήρυξη


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
2 προσλήψεις στο υπουργείο πολιτισμού για Ελευσίνα
2 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων πόλης Αθηνών
25 προσλήψεις ΔΕ Διοικητικού, ΔΕ Οδηγών και ΥΕ εργατών καθαριότητας στον ΕΔΣΝΑ
Πρόσληψη ΠΕ Ψυχολόγου στο Δήμο Τρίπολης
Πρόσληψη ΔΕ Βοηθού Υδραλικού στη ΔΕΥΑ Τεμπών
7 προσλήψεις στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κω
Πρόσληψη ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού με ειδίκευση σε έργα αποκατάστασης μνημείων στην ΕΦΑ Ηλείας