Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

88 προσλήψεις στο Δήμο Κω

18/02/2021
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ο Δήμος Κω ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ογδόντα οχτώ (88) ατόμων, χρονικής διάρκειας και διαφόρων ειδικοτήτων, όπως αυτές αναφέρονται:

101 ΠΕ Διοικητικού 4 Μηνών 1
102 ΠΕ Διοικητικού 8 Μηνών 3
103 ΔΕ Διοικητικού 4 Μηνών 3
104 ΔΕ Διοικητικού 8 Μηνών 2
105 ΠΕ Οικονομικού 8 Μηνών 1
106 ΠΕ Πληροφορικής εν ελλείψει ΤΕ Πληροφορικής εν ελλείψει ΔΕ πληροφορικής 8 Μηνών 2
107 ΠΕ Αρχιτέκτονες μηχανικοί 8 Μηνών 2
108 ΠΕ πολιτικοί μηχανικοί Εν ελλείψει ΤΕ 8 Μηνών 1
109 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (φορτωτής) 4 Μηνών 1
110 ΔΕ Οδηγών 4 Μηνών 2
111 ΔΕ Οδηγών 8 Μηνών 10
112 ΥΕ Εργατών 4 Μηνών 38
113 ΥΕ Εργατών 8 Μηνών 20
114 ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχ. Εν ελλείψει ΤΕ 8 μηνών 1
115 ΠΕ Τοπογράφων Μηχ. Εν ελλείψει ΤΕ 8 1


Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ υποβάλλοντας επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2. Υπεύθυνη Δήλωση (συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση), στην οποία θα αναφέρεται ότι πληρούν τα απαιτούμενα γενικά προσόντα, όπως ορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση.
3. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών και της άδειας άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών, όπου απαιτείται καθώς και όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνουν το χρονικό διάστημα (ημερολογιακά και διάρκεια), κατά το οποίο τυχόν έχουν απασχοληθεί στο Δήμο Κω με σύμβαση
εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ώστε να ελεγχθεί το κώλυμα της οκτάμηνης απασχόλησης
5. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 για τυχόν εμπειρία στον οικείο φορέα αντίστοιχης ειδικότητας στα πλαίσια εφαρμογής κατεπειγόντων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της
διασποράς του κορωνοϊού COVΙD-19.


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη συνημμένη αίτηση και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, με ηλεκτρονικό τρόπο στο email:
hr@kos.gr
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από Παρασκεύη 19/02/2021 έως και Δευτέρα 22/02/2021
Δείτε την προκήρυξη


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
10 προσλήψεις για το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δυτικής Αχαΐας
8 προσλήψεις στον ΟΚΠΑΔΑ του Δήμου Ιωαννιτών
12 προσλήψεις στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
8 προσλήψεις στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Θέση Μεταπτυχιακού Επικοινωνίας και ΜΜΕ ή Επικοινωνίας, Μέσων Πολιτισμού ή Δημοσιογραφίας στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας
80 προσλήψεις ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού για τα τμήματα μετεκπαίδευσης του υπουργείου τουρισμού
Θέση Φυσικού στο ΙΔΕΠ του ΕΚΕΤΑ