Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

2 θέσεις στο Ιστιτούτο Χημικής Βιολογίας του ΕΙΕ

12/01/2021
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου A unified drug discovery platform for protein misfolding diseases με ακρωνύμιο ProMiDis και κωδικό σύμβασης 819934, της Δράσης ERC-2018-Consolidator Grant, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ)/ Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας (ΙΧΒ) προτίθεται να απασχολήσει δύο (2) έκτακτους συνεργάτες και συγκεκριμένα

1. Έναν/Μία Επιστημονικό/ή Συνεργάτη/ιδα με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου πλήρους ή μερικής απασχόλησης
2. Έναν/Μία Συνεργάτη/ιδα για εργαστηριακή υποστήριξη και για υποστήριξη στη διαχείριση του έργου με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου πλήρους ή μερικής απασχόλησης

ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ως τόπος απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού ορίζεται η έδρα του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, στη διεύθυνση Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου 48, 116 35 Αθήνα.

1 ProMiDis_ Research Assistant_ 1
Βιολόγος, Χημικός, Χημικός Μηχανικός ή συναφής ειδικότητα Ανακάλυψη ενώσεων που επιδιορθώνουν την προβληματική αναδίπλωση πρωτεϊνών
1. Πτυχίο Βιολογίας ή Χημείας ή Χημικής Μηχανικής ή συναφούς ειδικότητας
2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης (Master) ή ισοδύναμο στη Βιολογία ή Χημεία ή Χημική Μηχανική ή σε συναφή ειδικότητα
3. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
1. Αποδεδειγμένες γνώσεις σε τεχνικές μοριακής βιολογίας και βιοχημείας
2. Αποδεδειγμένη εμπειρία σε τεχνολογίες ανασυνδυασμένου DNA
3. Αποδεδειγμένη εμπειρία στην καλλιέργεια και κατασκευή ανασυνδυασμένων βακτηριακών στελεχών
4. Αποδεδειγμένη εμπειρία στην υπερέκφραση ανασυνδυασμένων μεμβρανοπρωτεϊνών
5. Αποδεδειγμένη εμπειρία στην απομόνωση ανασυνδυασμένων μεμβρανοπρωτεϊνών με χρωματογραφία συγγένειας, ιοντοανταλλαγής και μοριακή διήθησης
6. Γνώση εφαρμογών Η/Υ


2 ProMiDis_ Project/L ab Manager
Βιολόγος, Χημικός, Χημικός Μηχανικός ή συναφής ειδικότητα Εργαστηριακή υποστήριξη και υποστήριξη στη διαχείριση του έργου
1. Πτυχίο Βιολογίας ή Χημείας ή Χημικής Μηχανικής ή συναφούς ειδικότητας
2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης (Master) ή ισοδύναμο στη Βιολογία ή Χημεία ή Χημική Μηχανική ή σε συναφή ειδικότητα
3. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
1. Διδακτορικό στη Βιολογία ή Χημεία ή Χημική Μηχανική ή σε συναφή ειδικότητα
2. Αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών σε τεχνικές μοριακής βιολογίας και βιοχημείας στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων
3. Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στη διαχειριστική υποστήριξη χρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων
4. Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στην εργαστηριακή υποστήριξη (lab management) χρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων
5. Δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά
6. Γνώση εφαρμογών Η/Υ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι την Τρίτη 26.01.2021 και ώρα 03:00 μ.μ
Δείτε την προκήρυξη


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
Πρόσληψη ΤΕ Διοικητικού Οικονομικού στην ΕΦΑ Ανατολικής Αττικής
30 προσλήψεις στην Περιφέρεια Κρήτης
11 προσλήψεις στους Βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Κισσάμου
4 προσλήψεις στο Δήμο Αστυπάλαιας
4 προσλήψεις στο Δήμο Κάτω Νευροκοπίου
12 προσλήψεις στον ΟΚΑΝΑ για το ανοιχτό κέντρο ημέρας αστέγων
Θέση Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφής ειδικότητας στο ΙΠΤΗΛ του ΕΚΕΤΑ