Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

8 προσλήψεις για την αποκατάσταση του Ιερού Ναού Αγίου Μηνά στη Λευκάδα από το υπουργείο πολιτισμού

11/01/2021
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το υπουργείο πολιτισμού ανακοίνωσε την πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες υλοποίησης του υποέργου Συντήρηση και αποκατάσταση του ξυλόγλυπτου τέμπλου, του άμβωνα και των λίθινων αρχιτεκτονικών στοιχείων του Ιερού Ναού Αγίου Μηνά στη Λευκάδα, του έργου Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Μηνά στη Λευκάδα:


-ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, (2ης κατεύθυνσης [πρώην ομάδας Β΄ ή τομέα Β΄] - Συντήρηση Αρχαιολογικών και Ιστορικών Αντικειμένων), με εξειδίκευση στη συντήρηση
ξύλου - ξυλόγλυπτου Μια (1) θέση Δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31ης-12-2021
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας Δήμος Λευκάδας Ιερός Ναός Αγίου Μηνά
-ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, (1ης κατεύθυνσης [πρώην ομάδας Α΄ ή τομέα Α΄] - Συντήρηση Αρχαιολογικών και Ιστορικών Αντικειμένων), με εξειδίκευση στη συντήρηση λίθινων στοιχείων Δυο (2) θέσεις Έντεκα (11) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31ης12-2021, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης ως την
ολοκλήρωση του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας Δήμος Λευκάδας Ιερός Ναός Αγίου Μηνά
-ΔΕ Τεχνικοί Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Έργων τέχνης), με εξειδίκευση στα λίθινα στοιχεία Μια (1) θέση Έντεκα (11) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31ης12-2021, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης ως την ολοκλήρωση του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας Δήμος Λευκάδας Ιερός Ναός Αγίου Μηνά
-ΔΕ Τεχνικοί Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Έργων ζωγραφικής), με εξειδίκευση στη συντήρηση ξύλου - ξυλόγλυπτου Δυο (2) θέσεις Δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31ης-12-2021 Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας Δήμος Λευκάδας Ιερός Ναός Αγίου Μηνά


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
α) είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση dsa@culture.gr
β) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Δ.Σ.Α.Ν.Μ. [Παν. Τσαλδάρη (Πειραιώς) 81, Τ.Κ.: 10553, Αθήνα] (τηλ. επικοινωνίας: 2103215548), απευθύνοντάς την στο Τμήμα Υποστήριξης Λειτουργίας της Υπηρεσίας, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και το ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 12/01/2021 έως και 18/01/2021)
Δείτε την προκήρυξη


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
Πρόσληψη ΤΕ Διοικητικού Οικονομικού στην ΕΦΑ Ανατολικής Αττικής
30 προσλήψεις στην Περιφέρεια Κρήτης
11 προσλήψεις στους Βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Κισσάμου
4 προσλήψεις στο Δήμο Αστυπάλαιας
4 προσλήψεις στο Δήμο Κάτω Νευροκοπίου
12 προσλήψεις στον ΟΚΑΝΑ για το ανοιχτό κέντρο ημέρας αστέγων
Θέση Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφής ειδικότητας στο ΙΠΤΗΛ του ΕΚΕΤΑ