Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

Θέση Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

07/01/2021
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης Υβριδικά Αυτόνομα Ενεργειακά Συστήματα Έξυπνης Δικτύωσης & Πρόβλεψης (PHAETONS) (Ε-12279) με κωδικό
(Τ1ΕΔΚ-05254) ΟΠΣ 5030966, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση ΕΡΕΥΝΩΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2018ΣΕ14510001 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθούν συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των σχετικών έργων, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (ΙΠ&Τ) του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή ανάθεσης έργου, στην οποία θα προσδιορίζεται η αποκλειστική απασχόληση στην Πράξη.
Αναλυτική περιγραφή της θέσης με τον αντίστοιχο κωδικό της παρατίθεται στον Πίνακα του Παραρτήματος.

ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ως τόπος απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού ορίζεται η έδρα/το παράρτημα Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (ΙΠ&Τ) του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος οδός Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’ & Νεαπόλεως 27, 15341 Αγία Παρασκευή.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
- Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή δίπλωμα Πληροφορικής/Επιστήμης Υπολογιστών ή συναφές

Για περισσότερες πληροφορίες για τη μία (1) προσφερόμενη θέση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Δρα Δήμητρα Παππά στην ηλεκτρονική διεύθυνση dimitra@dat.demokritos.gr
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2020 (23:59) μέσω e-mail με την ένδειξη: Αίτηση για την α.π. 015/2020-4067 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κωδικό θέσης 1 (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος), στην ηλεκτρονική διεύθυνση του
Τμήματος0 Γραμματείας του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος:
Δείτε την προκήρυξη


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
Πρόσληψη ΤΕ Διοικητικού Οικονομικού στην ΕΦΑ Ανατολικής Αττικής
30 προσλήψεις στην Περιφέρεια Κρήτης
11 προσλήψεις στους Βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Κισσάμου
4 προσλήψεις στο Δήμο Αστυπάλαιας
4 προσλήψεις στο Δήμο Κάτω Νευροκοπίου
12 προσλήψεις στον ΟΚΑΝΑ για το ανοιχτό κέντρο ημέρας αστέγων
Θέση Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφής ειδικότητας στο ΙΠΤΗΛ του ΕΚΕΤΑ