Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

Θέση Θετικών Επιστημών ή Ανθρωπιστικών ή Πληροφορικής στο ΙΠΤΗΛ του ΕΚΕΤΑ

21/12/2020
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ανάθεσης έργου) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο PrescIT: Έξυπνη, Προσωποποιημένη και Διαλειτουργική Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και κωδικό 5069116
Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης της παραπάνω Πράξης, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Κωδικός Θέσης: 24811
Αρ. Πρωτ.: 24811/ 16-12-2020
ΑΔΑ: 6ΚΨΠ469ΗΡ8-Ω3Γ
Ειδικότητα:
Θετικές Επιστήμες ή Ανθρωπιστικές Επιστήμες ή Επιστήμη Υπολογιστών ή Πληροφορική ή άλλη συναφής ειδικότητα

Αντικείμενο Θέσης:
Ανάλυση απαιτήσεων χρήστη και προδιαγραφών συστήματος. Ανάλυση και αναπαράσταση ιατροφαρμακευτικών δεδομένων. Επαλήθευση και αξιολόγηση πραγματικών ιατροφαρμακευτικών δεδομένων στο πλαίσιο της ανάπτυξης και δοκιμής της πλατφόρμας ηλεκτρονικής υγείας του έργου. Υποστήριξη της βιβλιογραφικής έρευνας, εξαγωγής απαιτήσεων χρηστών, σχεδίασης μεθόδων αναπαράστασης καθώς και της ανάλυσης αποτελεσμάτων από τις πιλοτικές δοκιμές του έργου. Συμβουλευτική υποστήριξη με βάση την παραπάνω έρευνα για το συνεργατικό σχεδιασμό της ηλεκτρονικής πλατφόρμας από τους τεχνολογικούς ειδικούς - συνεργάτες του έργου. Οργάνωση, διαχείριση και συγγραφή παραδοτέων του έργου και επιστημονικών δημοσιεύσεων.

Παραδοτέα/Αναμενόμενα αποτελέσματα:
Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να εκτελέσει εργασίες στο πλαίσιο της ανάπτυξης πλατφόρμας έξυπνης ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Συγκεκριμένα, οι εργασίες περιλαμβάνουν: οργάνωση, διαχείριση, μελέτη και πειραματική έρευνα σχετικά με τις απαιτήσεις χρηστών (Ενότητα Εργασίας 1), το σχεδιασμό κατάλληλων μοντέλων για την αναπαράσταση ιατροφαρμακευτικών δεδομένων (Ενότητα Εργασίας 2), συμβουλευτική υποστήριξη στους τεχνολογικούς εταίρους για την υλοποίηση της πλατφόρμας στήριξης απόφασης (Ενότητα Εργασίας 3) και επαλήθευση και αξιολόγηση (π.χ. μέσω στατιστικής ανάλυσης αποτελεσμάτων) των πιλοτικών δοκιμών σε πραγματικά κλινικά περιβάλλοντα (Ενότητα Εργασίας 5).

Διάρκεια: 3 μήνες
Θέσεις: 1
Τόπος: ΕΚΕΤΑ, στο 6ο χλμ οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.
Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 04-01-2021 και ώρα 11:00
Αποστολή Δικαιολογητικών: Στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://jobs.certh.gr/
Πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στον Δρ. Ιωάννη Κομπατσιάρη, τηλ. 2311 257726 ή στο email: ikom@iti.gr


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
10 προσλήψεις για το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δυτικής Αχαΐας
8 προσλήψεις στον ΟΚΠΑΔΑ του Δήμου Ιωαννιτών
12 προσλήψεις στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
8 προσλήψεις στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Θέση Μεταπτυχιακού Επικοινωνίας και ΜΜΕ ή Επικοινωνίας, Μέσων Πολιτισμού ή Δημοσιογραφίας στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας
80 προσλήψεις ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού για τα τμήματα μετεκπαίδευσης του υπουργείου τουρισμού
Θέση Φυσικού στο ΙΔΕΠ του ΕΚΕΤΑ