Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

4 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Κιλκίς

20/12/2020
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η εφορεία αχαιοτήτων Κιλκίς ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών
αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κιλκίς, που εδρεύει διεύθυνση Καμπάνη 1 & 21ης Ιουνίου, 61100 Κιλκίς του Νομού Κιλκίς (προσωρινά γραφεία Μ. Κάλλας 21α 54646 Θεσσαλονίκη, συστέγαση με Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης), και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων


100 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης για διάρκεια απασχόλησης πέντε (5) μηνών. ..1...
101 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΥΡΩΠΟΥ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΑΛΑΤΙΑΝΟΥ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης για διάρκεια απασχόλησης πέντε (5) μηνών. ...1
102 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
103 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ και ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΙΛΚΙΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (efakil@culture.gr).
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Η αίτηση συμμετοχής και η σχετική υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75) που θα υποβληθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές.
Δείτε την προκήρυξη


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
10 προσλήψεις για το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δυτικής Αχαΐας
8 προσλήψεις στον ΟΚΠΑΔΑ του Δήμου Ιωαννιτών
12 προσλήψεις στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
8 προσλήψεις στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Θέση Μεταπτυχιακού Επικοινωνίας και ΜΜΕ ή Επικοινωνίας, Μέσων Πολιτισμού ή Δημοσιογραφίας στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας
80 προσλήψεις ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού για τα τμήματα μετεκπαίδευσης του υπουργείου τουρισμού
Θέση Φυσικού στο ΙΔΕΠ του ΕΚΕΤΑ