Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

2 θέσεις ΠΕ Χημείας και Βιολογίας στον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης

03/12/2020
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ. 43283/03-12-2020 για Υποβολή Δηλώσεων προς Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου - Δύο θέσεις για Πτυχιούχους Χημείας, Βιολογίας (ΚΑ 10151)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ), έχοντας υπόψη την απόφαση της Συνεδρίασης 396/01-11-2018 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης με αριθ. 16152/13-11-2018 (ΑΔΑ 6ΝΙΚ469Β7Γ-Ζ36) Έγκριση του Οδηγού Σύναψης Συμβάσεων Εργασίας και Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης. και την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών στη συνεδρίαση με αρ. 659/30-10-2020 (θέμα A2.43), στo πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος (έργου) με ΚΑ 10151 και τίτλο PHAGO-FUN in Sepsis - Delineating molecular mechanisma of PHAGOsome dysFUNction underlying Sepsis Immunosuppression: A Roadmap to Personalized Medicine in Sepsis - κωδ. ΓΓΕΤ 1787 (εφεξής πρόγραμμα), το οποίο χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) και τελεί υπό την επιστημονική εποπτεία της κ. Αντωνίας Ακουμιανάκη, προτίθεται ο ΕΛΚΕ να συνάψει δύο συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης σε ποσοστό 50% έκαστη σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθ. 24 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83).

Η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων από τους ενδιαφερόμενους ξεκινάει από την ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και λήγει στις 17 Δεκεμβρίου και ώρα 14:00.
Οι ενδιαφερόμενοι (μόνο φυσικά πρόσωπα) μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στη Μ.Ο.Δ.Υ. του ΕΛΚΕ ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση calls.elke@uoc.gr
Δείτε την προκήρυξη


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
Πρόσληψη ΤΕ Διοικητικού Οικονομικού στην ΕΦΑ Ανατολικής Αττικής
30 προσλήψεις στην Περιφέρεια Κρήτης
11 προσλήψεις στους Βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Κισσάμου
4 προσλήψεις στο Δήμο Αστυπάλαιας
4 προσλήψεις στο Δήμο Κάτω Νευροκοπίου
12 προσλήψεις στον ΟΚΑΝΑ για το ανοιχτό κέντρο ημέρας αστέγων
Θέση Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφής ειδικότητας στο ΙΠΤΗΛ του ΕΚΕΤΑ