Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

Θέση με ανταποδοτική υποτροφεία Μηχανολόγου μηχανικού στο ΕΜΠ

22/11/2020
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης προκηρύσσεται 1 ανταποδοτική υποτροφία στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο μέσω σύναψης συμφωνητικού ανταποδοτικών υποτροφιών.
Ως τόπος υλοποίησης του έργου ορίζεται το ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Τ.Κ. 15780, Αθήνα.


Περιγραφή: Ένα άτομο - Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός


ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ως τόπος υλοποίησης του έργου ορίζεται το ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Τ.Κ. 15780, Αθήνα.
Περιγραφή: Ένα άτομο - Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός - Υποψήφιος Διδάκτωρ
Κωδικός Ανταποδοτικής Υποτροφίας: 3BUILD-9


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
- Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού με βαθμό μεγαλύτερο του 7
- Υποψήφιος Διδάκτωρ


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι 03-12-2020.
Η υποβολή των αιτήσεων και των λοιπών δικαιολογητικών θα πρέπει να κατατεθούν στο Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου σε κλειστό φάκελο είτε αυτοπροσώπως, είτε να υποβληθούν ταχυδρομικώς αποκλειστικά με συστημένη επιστολή, με εμπρόθεσμη κατάθεση μέχρι και την 03/12/2020
Δείτε την προκήρυξη


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
Πρόσληψη ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού στο Δήμο Σκύδρας
Πρόσληψη εξωτερικού συνεργάτη με μεταπτυχιακό στα πληροφοριακά συστήματα
Πρόσληψη εξωτερικού συνεργάτη μεταπτυχιακού μηχανικού παραγωγής και διοίκησης στον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
10 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Λακωνίας
2 προσλήψεις Νοσηλευτών στην ΕΨΥΚΑ Θεσσαλονίκης
18 προσλήψεις προσωπικού φύλαξης και καθαριότητας στην εφορεία αρχαιοτήτων Φωκίδας
Πρόσληψη Μάγειρα στο Δήμο Ηγουμενίτσας