Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

Πρόσληψη ΔΕ εξωτερικό συνεργάτη για γενικά καθήκοντα έργου στον ΕΛΚΕ του ΕΚΠΑ

18/11/2020
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 11191 και τίτλο Περιγεννητική παθολογοανατομία ιστοπαθολογία του εμβρύου και του πλακούντα, το οποίο χρηματοδοτείται από διάφορους φορείς, και του οποίου Επιστημονικός Υπεύθυνος έχει οριστεί η κα Αναστασία Κωνσταντινίδου
ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 681 ΑΚ επ. με έναν (1)
Εξωτερικό Συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί στο έργο με Κ.Ε. 11191 και τίτλο Περιγεννητική παθολογοανατομία ιστοπαθολογία του εμβρύου και του πλακούντα, για την κάλυψη των αναγκών του ως άνω έργου.

Η σύμβαση που θα συναφθεί θα έχει διάρκεια τέσσερις (4) μήνες και αυτή δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί μέχρι την συμπλήρωση 24 μηνών συνολικά (συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας της αρχικής σύμβασης), μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης.


1. Συνεργάτης ΔΕ (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) Γενικών Καθηκόντων
Ειδικότητα: Εξωτερικός Συνεργάτης ΔΕ (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)
Πλήθος συνεργατών: Ένα (1) άτομο
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση Μίσθωσης Έργου 1
Αντικείμενο σύμβασης: Γενικά Καθήκοντα και Συγκεκριμένα:
Πρωτοκόλληση, προπαρασκευή, διακίνηση και αρχειοθέτηση

Η υποβολή της πρότασης και των λοιπών δικαιολογητικών των υποψήφιων ενδιαφερομένων πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, και συγκεκριμένα μέσω αποστολής μηνύματος
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email protocol@elke.uoa.gr.
Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της πρότασης ορίζεται η 3η Δεκεμβρίου 2020
Δείτε την προκήρυξη


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
2 θέσεις ΠΕ Χημείας και Βιολογίας στον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης
Πρόσληψη ΠΕ Οικονομικής Λογιστικής στον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Πρόσληψη ΥΕ Βοηθό Μάγειρα στο Δημοτικό Οργανισμό Θήβας
2 προσλήψεις ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού στο Δήμο Αίγινας
Πρόσληψη ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού στο Δήμο Σκύδρας
Πρόσληψη εξωτερικού συνεργάτη με μεταπτυχιακό στα πληροφοριακά συστήματα
Πρόσληψη εξωτερικού συνεργάτη μεταπτυχιακού μηχανικού παραγωγής και διοίκησης στον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας