Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

3 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Άρτας

17/11/2020
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η εφορεία αρχαιοτήτων Άρτας ανακοίνωσε την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο πλαίσιο του υποέργου 02 Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες της Πράξης Κατασκευή τμημάτων του δικτύου ομβρίων Δήμου Αρταίων, για χρονικό διάστημα έως δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης,- και εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη του υποέργου- με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου.


ΠΕ Αρχαιολόγοι Μία (1) θέση Περιοχή εκτέλεσης του Έργου στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, τα γραφεία της ΕΦ.Α. Άρτας & το Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας
Από την ημερομηνία υπογραφή της σύμβασης έως και δύο (2) μήνες
ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες σε αρχαιολογικά έργα Δύο (2) θέσεις Περιοχή εκτέλεσης του Έργου στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας & το Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας
Από την ημερομηνία υπογραφή της σύμβασης έως και δύο (2) μήνες


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: α) είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e mail) στη διεύθυνση efaart@culture.gr β) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Αράχθου 1, 47100 Άρτα, απευθύνοντάς την υπόψη κ.κ. Καλλιόπης Καπόλου και Θεοδώρας Σιντελέ (τηλ. επικοινωνίας: 2681024636) εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 17.11.2020 έως 23.11.2020).
Δείτε την προκήρυξη


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
2 θέσεις ΠΕ Χημείας και Βιολογίας στον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης
Πρόσληψη ΠΕ Οικονομικής Λογιστικής στον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Πρόσληψη ΥΕ Βοηθό Μάγειρα στο Δημοτικό Οργανισμό Θήβας
2 προσλήψεις ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού στο Δήμο Αίγινας
Πρόσληψη ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού στο Δήμο Σκύδρας
Πρόσληψη εξωτερικού συνεργάτη με μεταπτυχιακό στα πληροφοριακά συστήματα
Πρόσληψη εξωτερικού συνεργάτη μεταπτυχιακού μηχανικού παραγωγής και διοίκησης στον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας