Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

14 προσλήψεις στο Δημοτικό Ωδείο του Δήμου Χαλκηδόνος

21/10/2020
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ο Δήμαρχος Χαλκηδόνος ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με αντίτιμο, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων καλλιτεχνικού μουσικού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Ωδείου του Δήμου Χαλκηδόνος κατά τη διδακτική περίοδο 2020- 2021, που εδρεύει στα Κουφάλια και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων


1 Δήμος Χαλκηδόνος Νομού Θεσσαλονίκης Κουφάλια ΤΕ Καλλιτεχνικός Διευθυντής - Μουσικός Έως 9 μήνες 1
2 ΤΕ Δάσκαλος Πιάνου - Πληκτροφόρων Οργάνων Έως 9 μήνες 2
3 ΤΕ Δάσκαλος Κιθάρας Έως 9 μήνες 2
4 ΤΕ Δάσκαλος Βιολιού - Εγχόρδων Οργάνων Έως 9 μήνες 1
5 ΤΕ Δάσκαλος Θεωρητικών και Ανώτερων Θεωρητικών Μαθημάτων Έως 9 μήνες 1
6 ΤΕ Δάσκαλος Πνευστών Οργάνων Έως 9 μήνες 1
7 ΤΕ Δάσκαλος Μονωδίας Έως 9 μήνες 1
8 ΤΕ Δάσκαλος Χορωδίας Έως 9 μήνες 1
9 ΔΕ Δάσκαλος Ακορντεόν Έως 9 μήνες 1
10 ΔΕ Δάσκαλος Μουσικής Προπαιδείας - Μουσικοκινητικής Έως 9 μήνες 1
11 ΔΕ Δάσκαλος Μπουζουκιού Έως 9 μήνες 1
12 ΔΕ Δάσκαλος Κρουστών Οργάνων Έως 9 μήνες 1

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, με ηλεκτρονικό τρόπο στη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dimos.xalk@n3.syzefxis.gov.gr
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που αναγράφει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Η αίτηση συμμετοχής και η σχετική τυχόν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75) που θα
υποβληθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές.


Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της
ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Χαλκηδόνος και στο δικτυακό τόπο του Δήμου dimos-chalkidonos.gr, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της
δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη), τότε η λήξη της
προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Δηλαδή η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 23-10-2020 έως και 02-11-2020.
Δείτε την προκήρυξη


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
2 θέσεις ΠΕ Χημείας και Βιολογίας στον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης
Πρόσληψη ΠΕ Οικονομικής Λογιστικής στον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Πρόσληψη ΥΕ Βοηθό Μάγειρα στο Δημοτικό Οργανισμό Θήβας
2 προσλήψεις ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού στο Δήμο Αίγινας
Πρόσληψη ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού στο Δήμο Σκύδρας
Πρόσληψη εξωτερικού συνεργάτη με μεταπτυχιακό στα πληροφοριακά συστήματα
Πρόσληψη εξωτερικού συνεργάτη μεταπτυχιακού μηχανικού παραγωγής και διοίκησης στον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας