Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

5 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Λασιθίου

21/10/2020
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η εφορεία αρχαιοτήτων Λασιθίου ανακοίνωσε την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του έργου 2014ΣΕ5140006 'ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ' που θα υλοποιηθεί με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου στο πλαίσιο του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του τρέχοντος έτους, ως εξής:


ΠΕ Αρχαιολόγων 1 Από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 31-12-2020 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΕ Διοικητικού - Οικονομικού με εμπειρία στη διοικητική και οικονομική διαχείριση αρχαιολογικών έργων 1 Από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 31-12-2020
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και έργων Τέχνης με εξειδίκευση στη συντήρηση τοιχογραφίας (2η κατεύθυνση, πρώην ομάδα Β΄ ή Τομέα Β΄) 1 Από την υπογραφή της
σύμβασης και για 2 μήνες αλλά όχι πέραν της 31-12-2020
ΥΕ Εξειδικευμένων εργατών σε αρχαιολογικά έργα 2 Από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 31-12-2020


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από
αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας
στην ακόλουθη διεύθυνση: Κων/νου Παλαιολόγου 74, 72100, Άγιος Νικόλαος, υπόψη Μ. Σαπουντζή (τηλ. επικοινωνίας: 2841022462), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων που
αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και
της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από [21.10.2020] έως [27.10.2020] ).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την
αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Δείτε την προκήρυξη


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
2 θέσεις ΠΕ Χημείας και Βιολογίας στον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης
Πρόσληψη ΠΕ Οικονομικής Λογιστικής στον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Πρόσληψη ΥΕ Βοηθό Μάγειρα στο Δημοτικό Οργανισμό Θήβας
2 προσλήψεις ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού στο Δήμο Αίγινας
Πρόσληψη ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού στο Δήμο Σκύδρας
Πρόσληψη εξωτερικού συνεργάτη με μεταπτυχιακό στα πληροφοριακά συστήματα
Πρόσληψη εξωτερικού συνεργάτη μεταπτυχιακού μηχανικού παραγωγής και διοίκησης στον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας