Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

Πρόσληψη ΠΕ Αρχαιολόγου στην ΕΦΑ Άρτας

20/10/2020
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η εφορεία Αρχαιοτήτων Άρας ανακοίνωσε την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του έργου Ανοιχτή καινοτομία για την τεκμηρίωση και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος στην Άρτα και ακρωνύμιο ΒΟΪΣΚΑ (VOESKA) στο πλαίσιο της Ειδικής Δράσης Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 - 2020, με MIS5056093, για χρονικό διάστημα έως δύο (2) μηνών από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του έργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.


ΠΕ Αρχαιολόγων με εμπειρία στην ψηφιακή καταγραφή, έρευνα και τεκμηρίωση αρχαιολογικού υλικού Μία (1) θέση Περιοχή εκτέλεσης του Έργου στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, τα γραφεία της ΕΦΑ
Άρτας & το Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας
Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και δύο (2) μήνες


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Αράχθου 1, 47100 Άρτα, απευθύνοντάς την υπόψη κ.κ. Καλλιόπης Καπόλου και Θεοδώρας Σιντελέ (τηλ. επικοινωνίας: 2681024636), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας(από 21.10.2020 έως 27.10.2020).
Δείτε την προκήρυξη


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
Θέση Μηχανολόγου Μηχανικού με διδακτορικό στον ΕΛΚΕ του ΕΜΠ
Πρόσληψη ΥΕ προσωπικού καθαριότητας στην εφορεία αρχαιοτήτων περιφέρειας Θεσσαλονίκης
Πρόσληψη ΤΕ κοινωνικών λειτουργών στο ΚΕΘΙ
2 προσλήψεις στο Δήμο Μύκης
18 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου
9 προσλήψεις προσωπικού φύλαξης και καθαριότητας στην εφορεία αρχαιοτήτων Αργολίδας
Πρόσληψη ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού στο πλαίσιο του έργου Coastal Heritage Network για Ηγουμενίτσα