Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

5 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Αχαΐας

20/10/2020
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η εφορεία αρχαιοτήτων Αχαΐας ανακοίνωσε την πρόσληψη του παρακάτω εξειδικευμένου επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση εργασιών στο πλαίσιο υποέργου 5 Αρχαιολογικές Εργασίες και Έρευνες του έργου Κατασκευή έργων υποδομής της Νέας Διπλής Σιδηροδρομικής Γραμμής από χ.θ. 113+000 - 123+500 στο Τμήμα Ψαθόπυργος - Πάτρα (Μποζαΐτικα), σύμφωνα με τον Πίνακα που ακολουθεί με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, όπου αναφέρεται σε αυτόν, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου και την πρόοδο των εργασιών: Νέα διπλή Σιδηροδρομική Γραμμή από χθ 113+000- 123+500 στο Τμήμα Ψαθόπυργος -Πάτρα (Μποζαίτικα)


ΠΕ Αρχαιολόγος Δυο (2) Έως 31/12/2020 με δυνατότητα παράτασης
Νέα διπλή Σιδηροδρομική Γραμμή από χθ 113+000- 123+500 στο Τμήμα Ψαθόπυργος -Πάτρα (Μποζαίτικα)
ΔΕ Εξειδικευμένοι Εργατοτεχνίτες και ελλείψει αυτών ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες Τρεις (3) Έως 31/12/2020 με δυνατότητα παράτασης


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την αποστείλουν συνημμένα δικαιολογητικά, για όσο διάστημα εφαρμόζονται τα μέτρα αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση efaacha@culture.gr και κατ΄ εξαίρεση (σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής) ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας, Αλ. Υψηλάντου 197, 261 1 Πάτρα, υπόψιν Γραμματείας (τηλ. επικοινωνίας: 2610 276143, 2610 275070, 2610 241266), εντός προθεσμίας έντεκα (11) ημερολογιακών ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της
εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr), του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της Εφορείας (http://www.efaacha.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 20/10/2020 έως και 30/10/2020).
Δείτε την προκήρυξη


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
2 θέσεις ΠΕ Χημείας και Βιολογίας στον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης
Πρόσληψη ΠΕ Οικονομικής Λογιστικής στον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Πρόσληψη ΥΕ Βοηθό Μάγειρα στο Δημοτικό Οργανισμό Θήβας
2 προσλήψεις ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού στο Δήμο Αίγινας
Πρόσληψη ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού στο Δήμο Σκύδρας
Πρόσληψη εξωτερικού συνεργάτη με μεταπτυχιακό στα πληροφοριακά συστήματα
Πρόσληψη εξωτερικού συνεργάτη μεταπτυχιακού μηχανικού παραγωγής και διοίκησης στον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας